НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 2014, № 5

Надходження: 

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 2014, № 5

ЗМІСТ

Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Дроботенко Б. Д., Будз С. Ф., Асташкін В. І.
Оцінка придатності елементів енергетичного обладнання до експлуатації понад парковий ресурс
Різун А. Р., Голень Ю. В., Денисюк Т. Д.
Технологічний процес та обладнання для електророзрядного локального знеміцнення грунтів різної міцності і структури
Данько В. А., Індутний І. З., Луканюк М. В., Минько В. І., Шепелявий П. Є.
Технологія виробництва голограмних дифракційних граток на основі неорганічних вакуумних фото резисторів
Шелягін В. Д., Лукашенко А. Г., Хаскін В. Ю., Лукашенко Д. Ю., Лукашенко В. А.
Розробка технології та обладнання автоматизованого лазерного зварювання для виготовлення деталей теплообмінників корабельних двигунів
Моргун В. В., Гаврилюк М. М., Оксьом В. П., Моргун Б. В., Починок В. М.
Впровадження у виробництва нових, стійких до стресових факторів, високопродуктивних сортів озимої пшениці, створених на основі використання хромосомної інженерії та маркер-допоміжної селекції
Правова охорона інтелектуальної власності
Дем’янчук Г. В.
Об’єкти промислової власності в процесі комерціалізації інновацій
Світ інновацій
Підоричева І. Ю.
Інноваційна діяльність в промисловості України: проблеми, ризики, напрями активізації
Бубенко П. Т., Гагауз И. Б., Гусев В. А., Лукьянец С. П.
Инновационная система Харькова: состояние, проблемы, перспективы