ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 2014, № 6

Надходження: 

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 2014, № 6

ЗМІСТ

Нові технологічні процеси
Семенишин Є.М., Римар Т.А., Стадник Р.В.
Кінетика екстрагування цільових компонентів з пористих структур у протитечійно-ступінчастих екстракторах періодичної дії
Гликина И.М.
Оксидегидрохлорирование хлорсодержащих соединений. Изучение поведения аэрозоля частиц катализатора

Полімери та композиційні матеріали
Яценко К.В., Маслош В.З., Маслош О.В., Шолух Н.Е.
Сомономер-красители. Способ получения для реакции полимеризации виниловых мономеров
Старокадомский Д.Л., Ткаченко А.А., Гаращенко И.И., Верещак В. М.
Эпоксиполимерные композиции с 10-75% масс. гипса. Влияние наполнителя на прочность, термо- и химстойкость, оценка перспектив применения
Бурмістр М.В., Свердліковська О.С., Феденко О.О.
Полііонени на основі похідних оксиранових сполук та тетрагідро-1,4-оксазину. Дослідження віскозиметричних властивостей
Слєпцова І.Л., Савченко Б.М., Пахаренко В.О. Юрас А.В., Сова Н.В.
Відходи поліестерів. Хімічні методи переробки

Нові хімічні технології та устаткування
Левуш С.С., Скачко В.П., Кіт Ю.В.
Одержання пероцтової кислоти. Кінетична поведінка компонентів газофазного окиснення ацетальдегіду в збіднених альдегідом сумішах за адіабатичних умов та вибір реактора

Мінеральні добрива та засоби захисту рослин
Артус М.І., Костів І.Ю.
Полімінеральні калійно-магнієві руди. Розчинення конвертованої з мірабілітом руди
в оборотних шенітових розчинах

Екологія та охорона навколишнього середовища
Большаніна С.Б., Воробйова І.Г., Марченко Л. І., Міляєва Д. В.
Гальванічне цинкування. Виділення оксидів Цинку із стічних вод

Стандартизація і метрологія
Шеваленко Н.В.
ТК 120 “Упаковка, тара, пакувальні матеріали”. Функції, структура та діяльність