ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 2014, № 5

Надходження: 

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 2014, № 5

ЗМІСТ

Економіка і ресурсозбереження
Ковеня Т. В.
Аналіз стану виробництва та споживання основних видів хімічної продукції в Україні в І півріччі 2014 року (обсяги виробництва та реалізації, експортні та імпортні поставки, внутрішні, експортні та імпортні ціни, світові ціни)

Нові технологічні процеси
Суберляк О. В., Гриценко О.М., Коваль Ю.Б., Волошкевич П.П.
МеталонаповненІ гідрогелеві плівки. Закономірності технології одержання відцентровим формуванням
Мальований М.С., Синельников О.Д., Харламова О. В., Мальований А. М.
Оптимальні умови отримання енергії із ціанобактерій
Масюк А.С., Самойлюк Д.С., Левицький В. Є.
Фізико-хімічні закономірності модифікування водорозчинних силікатів полівінілпіролідоном
Якимечко Я.Б., Чеканський Б. Б.
Негашене вапно. Вплив технологічних факторів та хімічних добавок на гідратацію і структуроутворення
Масалітіна Н.Ю., Савенков А.С., Близнюк О. М., Огурцов О.М.
Нітроґен(І) оксид. Дослідження процесу одержання шляхом низькотемпературного окиснення аміаку
Ал-Хаддад Джасим Амир Т., Киселева-Логинова Е.В.
Взаимодействие малеинового ангидрида с олеиновой кислотой в растворителях и в присутствии катализаторов

Полімери та композиційні матеріали
Маслош В.З., Бурлуцкая Е.В., Маслош О.В., Головненко Н.П.
Структурно-окрашенные водорастворимые смолы. Получение, синтез и свойства

Мінеральні добрива та засоби захисту рослин
Вецнер Ю.І., Савенков А.С., Білогур І.С.
Комплексні добрива із збіднених фосфоритів. Створення технологій отримання

Екологія та охорона навколишнього середовища
Островка Я.В., Островка В.И., Мороз А.В., Попов Е.В.
Анилин. Извлечение из водных растворов.Сообщение 3. Извлечение анилина из сточных вод ионным обменом в динамических условиях