ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 2014, № 2

Надходження: 

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 2014, № 2
ЗМІСТ
 
Нові технологічні процеси
Мороз О. В.
Тверді “сплави” із суміші лінійного хінакрідону і його ацилпохідних. Отримання й дослідження колористичних і споживчих властивостей
Аблєєв О. Г., Вакал С. В., Большаніна С. Б.
Механізм процесу переробки та утилізації токсичних компонентів азотнокислих окисників.
Термодинамічне обґрунтування
Гликин М. А.
Аэрозольный нанокатализ — новая технология промышленного катализа. История развития в Украине
Шапкін В. П., Мороз О. В.
16,17-Диметоксивіолантрон. Синтез каталітичним метилюванням 16,17-дигідроксивіолантрону
Собченко В. В., Кліщ О. В.
Газифікація органічного палива. Огляд сучасних комерційних технологій   
Целищев А. Б., Захаров И. И., Лория М. Г., Елисеев П. И., Носач В. А., Иджагбуджи А. А.
Моторные топлива. Кавитационный способ повышения их качества           
 
Полімери та композиційні матеріали
Плешко О. В., Швед М. П., Швед Д. М.
Розплави полімерів. Визначення продуктивності і критичних обертів у шестеренному насосі під час їх перекачування
Давидов А. С., Бірюк Д. О., Зубрій О. Г.
Роторно-плівковий апарат з висхідним потоком. Дослідження середньої товщини плівки 
Мінеральні добрива та засоби захисту рослин
Власян С. В., Філін В. М., Шестозуб А. Б., Волошин М. Д.
Кальцієвмісні відходи. Оцінка можливості застосування як азотно-фосфатних добрив   
Артус М. І., Костів І. Ю.
Безхлорний шеніт. Перероблення полімінеральних калійних руд шляхом конверсії хлоридних калійних і калійно-магнієвих мінералів із натрій сульфатом
 
Екологія та охорона навколишнього середовища
Сахненко Н. Д., Ведь М. В., Быканова В. В.
Фотокатализаторы на основе оксида циркония для очистки органосодержащих сточных вод