ХІИІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 2014, № 3

Надходження: 

ХІИІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 2014, № 3

ЗМІСТ

Ковеня Т. В.
Аналіз стану виробництва та споживання основних видів хімічної продукції в Україні в 2013 році (обсяги виробництва і реалізації, експортні та імпортні поставки, внутрішні, експортні та імпортні ціни, світові ціни). Прогнозна оцінка функціонування хімічної промисловості України в 2014 році.

Нові технологічні процеси
Керемет М.А., Галстян А.Г.
4-Аминобензиловый спирт. Синтез озонированием 4-ацетиламинотолуола в жидкой фазе
Тимощук О. Б.
Полімери йонів металів з біфункціональними містковими лігандами: поняття та властивості
Шапкин В.П., Мороз А. В.
Металлокомплексный и межфазный катализ процессов синтеза ряда КІ-, О- и 5-содержащих ароматических продуктов
Гликин М.А., Мамедов Б.Б., Черноусов Е.Ю., Нечистяк Е.Ю.
Исследование кинетики крекинга индивидуальных углеводородов в расплаве хлоридов натрия и цинка

Полімери та композиційні матеріали
Чулеев В.Л., Золотарев В.М., Пахаренко В.А., Чулеева Е.В., Антонец С.Ю.
Композиционные материалы на основе поливинилхлорида. Влияние состава на комплекс свойств изоляции кабельной продукции
Коваленко К.Г., Сівецький В.І., Сокольський О.Л., Мікульонок І. О.
Дослідження реологічних властивостей полімерних матеріалів у каналах екструзійної головки

Мінеральні добрива та засоби захисту рослин
Юхименко Н.П., Вакал С.В.
Производство калийных минеральных удобрений.
Сушка и обеспыливание хлорида калия

Екологія та охорона навколишнього середовища
Островка Я.В., Островка В.И., Мороз А.В., Киселева-Логинова Е.В., Попов Е.В.
Анилин. Извлечение из водных растворов