ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ 2014, № 2

Надходження: 

ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ 2014, № 2

ЗМІСТ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ ТА БІОЛОГІЇ
Альтернативні шляхи метаболізму вуглеводів у м’язовій тканині експериментальних тварин
О. О. Мардашко, Г. Ф. Степанов
Динаміка зміни активності м’язів щурів за умов субарахноїдальної кровотечі під впливом патогенетично орієнтованої комплексної фармакологічної корекції
О. В. Петелкакі
Гигиеническая оценка цианобактерий озер украинского придунавья
Л. И. Ковальчук, А. В. Мокиенко, Д. А. Нестерова
Фармакологічна корекція порушень у системі оксиду азоту і глутатіону в головному мозку тварин при гострій церебральній ішемії
С. А. Моргунцова
Дослідження механізмів реактивності мозку щурів щодо судомних впливів протягом без судомного періоду пікротоксин- і пілокарпін-індукованих судом
Л. М. Карпов, М. М. Топал
Вплив атропіну на хронотропну функцію серця під час оперантних їжодобувних рухів у щурів
Т. В. Бузика, О. В. Власенко, І. Л. Рокунець, О. В. Довгань, А. В. Ваколюк
Стан функції зовнішнього дихання при використанні бронхолітичної небулайзерної та лазерної терапії в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень
А. В. Місюна
Патогенетичне обґрунтування методу ранньої діагностики діабетичної ретинопатії
Н. В. Кресюн
Усовершенствование подходов к диагностике и профилактике современных проблем формирования здорового образа жизни на промышленных предприятиях
Н. В. Пац
Качество жизни больных эпилепсией в различных условиях фармакотерапии
Т. Н. Муратова
Аналіз загальних рівнів захворюваності військовослужбовців збройних сил за 2009-2013 рр.
І. В. Гуценко, В. В. Косарчук, О. Ю. Чергава, В. В. Бабієнко
Динаміка деяких показників вегетативної нервової регуляції під впливом комбінованого антигіпертензивного лікування із поєднаним застосуванням нейролептика сульпіриду
Ю. М. Пришляк
Використання ларингеальної маски другого покоління I-GEL в анестезіологічному забезпеченні хворих на рак молочної залози з високим ризиком серцево-судинних ускладнень
О. О. Тарабрін, А. Л. Бобир
ОГЛЯДИ
Патогенні властивості представників роду Vibrio та їх роль у виникненні гострих кишкових інфекцій
О. В. Петренко
Порушення когнітивних процесів і пам’яті при атеросклерозі та фармакологічні шляхи їх корекції
І. В. Сімонова, О. К. Ярош