ДОСГНЕННЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ 2014, № 1

Надходження: 

ДОСГНЕННЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ 2014, № 1

ЗМІСТ

Фундаментальні проблеми медицини та біології
Антиоксидантные механизмы сетчатой оболочки при экспериментальном диабете в условиях применения дельта-сон индуцирующего пептида и электростимуляции палеоцеребеллума
Н. В. Кресюн
Вплив електричної стимуляції палеоцеребелярної кори та леветирацетаму на поведінку активного уникнення щурів
Т. М. Муратова
Порівняльний аналіз морфологічного та біохімічного дослідження функції нирок тварин за умов застосування озонотерапії
О. С. Федорук, В. В. Візнюк
Зв’язок між експресією мРНК ізоформи цитохрому Р-450 у сім’яниках і фертильністю щурів за умов окремого та сумісного введення протитуберкульозних засобів
Г. М. Шаяхметова
Вплив препарату «Мексидол» на скоротливість біометрія цервікального відділу матки у мишей
А. П. Литвиненко, О. А. Шепель, О. М. Калейнікова
Порівняльна остеостимулювальна активність препаратів ВІО-OSS і ОВО-ГАП-2
А. П. Левицький, О. А. Макаренко, І. О. Селіванська, В. І. Карий, М. В. Кара, Л. М. Хромагіна,
О. Е. Кнава, С. В. Гончарук
Визначення ризику рецидиву у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію за показниками функціональної активності клітин кісткового мозку та індексу Sokal
Д. І. Білько, І. О. Жалейко, Т. П. Перехрестенко, І. С. Дягіль
Стабільність дентальних імплантатів у процесі остеоінтеграції
В. І. Вакуленко, Є. В. Гончаренко, С. А. Шнайдер, І. П. Ковшар
Оцінка стану здоров’я дітей, які займаються різними видами спорту в системі дитячо-юнацьких спортивних шкіл (на прикладі Сумської області)
І. О. Калиниченко, О. О. Скиба
Клінічні прояви променевих реакцій слизової оболонки порожнини рота у хворих після променевої терапії новоутворень у ділянці голови і шиї та їх усунення
Л. С. Кравченко, С. О. Бас, С. В. Щербаков
Вплив комплексної терапії на стан імунної системи та цитокіновий баланс у дітей з гнійно-запальними процесами
М. М. Мішина
Стан функціональної активності слинних залоз і розповсюдженість стоматологічної патології у дітей пубертатного періоду
І. К. Новицька, Д. К. Косенко
Наслідки впливу іонізуючого опромінення після аварії на Чорнобильській атомній електростанції на здоров’я військослужбовців та населення території радіоактивного забруднення
В. П. Печиборщ, Р. М. Січінава, А. А. Кожокару, В. В. Бабієнко, Р. Д. Кальчук,О. М. Красюк,
І. П. Хоменко
Патологический гастроэзофагеальный рефлекс у детей: этиологические факторы и прогнозирование течения
Е. А. Старец, В. В. Трухальская
Характеристика патогенетических нарушений липидотранспортной системы у больных атеросклерозом при углеводной нагрузке
С. Г. Котюжинская
Клініко-морфологічні характеристики фетоплацентарного комплексу у вагітних із залізодефіцитною анамією на тлі хронічної урогенітальної інфекції
Н. М. Рожковська, О. О. Садовнича
Оптимізація біохімічної та молекулярно-генетичної діагностики мукополісахаридозу 1 типу в Україні
Н. С. Трофімова, Н. В. Ольхович, Н. Г. Горовенко
Імуногістохімічні особливості рецепторного апарату ендометрія при невиношуванні вагітності у пацієнток з гіперпролактинемією
О. О. Трушкевич, Г. А. Степур, А. А. Стефанович
Роль комплексной фракционированной активности в поддержании длительно персистирующей фибрилляции предсердий
Ю. И. Карпенко, А. В. Горячий
Сучасні підходи до лікування дисфункції плаценти у хворих на залізодефіцитну анемію
І. А. Анчева, М. Ю. Голубченко
Роль ангіогенних факторів росту у виникненні плацентарної дисфункції та затримці розвитку плода
В. В. Артьоменко

Нові медико-біологічні технології
Технология nanoknife в лечении опухолей мягких тканей
Н. Р. Баязитов, Д. Н. Баязитов, А. Б. Бузиновский, А. В. Ляшенко