ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ №12, 2013

Надходження: 

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ №12, 2013

Математика
Дашкова О. Ю. О линейных группах с ограничениями на систему всех собственных подгрупп
Дегтярев С. П. О гладком решении квазилинейного зллиптико-параболического уравнения
Коротков А. С., Тимошкевич Л. М. Аналог теореми Сміта для зліченних графів Кокстера
Олійник Б. В. Групи ізометрій розширеного простору Хеммінга та нескінченновимірного гіперкуба
Рибалкіна Т.В.Топологічна еквівалентність орієнтованих циклів лінійних відображень

Інформатика та кібернетика
Гриценко В. И., Файнзильберг Л. С. Компьютерная диагностика по сигналам сложной формы в условиях внутренних и внешних возмущений
Дейнека В. С., Петрик М. Р. Функціональна ідентифікація градієнтними методами та інтегральними перетвореннями параметрів задач дифузії в неоднорідних наномультикомпозитах
Стоян Ю. Г., Семкин В. В., Чугай А. М. Построение начальных точек и поиск локальных зкстремумов задачи компоновки ЗD объектов в цилиндрической области

Механіка
Поляков В. Л. Теоретический анализ плоскорадиального фильтрования суспензии
Селіванов М. Ф. Поширення тріщини у в’язкопружному тілі внаслідок прикладання навантаження до її берегів
Семенюк М. П., Жукова Н. В., Іванова Н. І. Про моделювання недосконалого контакту фаз при розрахунку ефективних механічних характеристик нанокомпозитів

Фізика
Горбач Т.Я., Смертенко П. С., Венгер Є. Ф. Функціональність гібридів ароматична сполука — кремній
Mchedlov-Petrosyan P. O., Kopiychenko D. Yu. Exact solution for some modifications of the nonlinear Cahn-Hilliard equation

Науки про Землю
Алексеев Д. В. Моделирование транспорта донных осадков в районе Голубого залива Черного моря

Наумко І. М., Матвіїшин 3. Г., Телепко Л. Ф., Сахно Б. Е., Хомутник Р. В.
Про мінералого-генетичні особливості рудних парагенезисів північної периферійної частини Берегівського родовища (Закарпаття)
Сумарук Ю. П., Сумарук Т. П. Про вклад зовнішніх джерел у вікову варіацію геомагнітного поля

Хімія
Слободяник М. С., Нагорний П. Г., Бойко Р. С., Лаврик Р. В., Заславський О. М. Кристалічна будова подвійного дифосфату Na₂Mn₃(P₂O₇)₂
Ткаленко Д. А. , Лавренко В. О., Вишневська Ю. П. Поляризаційний опір при формуванні захисних фазових шарів за участю органічних лігандів
Хоменко Д. М., Дорощук Р. О., Лампека Р. Д. Синтез та дослідження нового тетраядерного комплексу паладію з етиловим естером 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолілоцтової кислоти
Чейпеш Т. А., Мчедлов-Петросян Н. О., Загорулько Е. С., Родик Р. В., Кальченко В. И. Влияние наноразмерных агрегатов катионного каликс[6]арена на протолитические равновесия флуоресцеиновых красителей в водном растворе

Біологія
Андреева А. Ю., Солдатов А. А. Влияние гипоксии на функциональное состояние ядерных зритроцитов морских рыб (эксперименты іn vitrо)
Максименко Л. А., Пархоменко Н. И. Серологически родственные белки в составе бактериоцинов типа фаговых хвостовых отростков и бактериофага ZF-40Реctobacterium carotovorum subsp. carotovorum

Біохімія
Пасічник Г.В., Поворознюк О. О., Горак І.Р., Геращенко Д. С., Пономаренко О. В., Самойленко А. А., Биць Н. В., Дробот Л. Б. Надекспресія адаптерного протеїну Ruk₁/CIN85 в аденокарциномних клітинах молочної залози людини лінії МСF-7 супроводжується підвищенням їх хіміорезистентності
Підгорський В. С., Коваленко О. Г., Болтовець П. М., Снопок Б. А., Поліщук О. М. Формування комплексу глюкуроноксиломанану Тremella mesentericaRitz. Fr. з вірусом тютюнової мозаїки як один із можливих механізмів антивірусної дії полісахариду

Біофізика
Бурлака А. П., Цибулін О. С., Сидорик Є. П., Лукін С. М., Поліщук В. М., Цехмістренко С. А, Якименко І. Л. Окисно- індуковані пошкодження у клітинах ембріонів Japanese Quail при дії радіовипромінювання стандарту GSМ 900 МГц

Медицина
Лановенко 1.1., Гащук Г. П. Кисневозалежні адаптаційні ефекти гіпоксичного тренування при гемічній гіпоксії залізодефіцитного генезу

Екологія
Гончарук В. В., Кучерук Д.Д., Дульнева Т. Ю. Безреагентне очищення стічних вод від іонів заліза електробаромембранним методом
Соколовська А. В. Мультифрактальний аналіз варіабельності структури складових міських територій на основі космічної інформації ДЗЗ (на прикладі м. Київ за 1986 - 2011 рр.)

Систематичний покажчик