ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2015, № 1

Надходження: 

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2015, № 1

ЗМІСТ

Математика
Золотарев В. А.
Прямая и обратная задачи для конечномерных возмущений операторов
Котова О. В., Тригуб Р. М.
Аппроксимативные свойства методов суммирования интегралов Фурье
Курдаченко Л. А., Отал X., Пипка О. О.
Про деякі властивості центральних та узагальнено центральних рядів груп
Лунев А. А., Олейник Е. В.
Об одном классе систем уравнений типа Лакса

Інформатика та кібернетика
Сергієнко І. В., Литвин О. М., Литвин О. О.,
Ткаченко О. В., Грицай О. Л.
Інтерлінація функцій трьох змінних на системі неперетинних кривих із збереженням класу диференційовності
Шевченко А. И., Миненко А. С.
Качественные свойства решений одного класса эволюционных систем
Romanczuk-Polubies U., Ustimenko V. A.
On new key exchange multivariate protocols based jn pseudorandom walks on incidence structures

Механіка
Вовк И. В., Малюга В. С.
Контроль излучения звука потоком в нерегулярном канале
Поляков В. Л.
О фильтровании воды с високим содержанием железа

Фізика
Апостолов С. С.
Многократное андреевское отражение в двухмерном топологическом изоляторе

Енергетика
Халатов А. А., Северин С.Д., Бродецкий П. И., Майсоценко В. С.
Субатмосферний обратный цикл Брайтона с регенерацией выходной теплоты по циклу Майсоценко

Науки про Землю
Даниленко В. А., Даневич Т. Б., Скуратівський С. І.
Еволюція хвильових полів у блокових релаксуючих середовищах
Ковальчук Л. А.
Последовательный статистический анализ экстремальных аномалий температуры воздуха
Присяжнюк В. А.
Leiostyla Love, 1852 — Мollusca, Рulmonata — новые ископаемые для неогена Сербии и Украины
Шаталов Н. Н.
Дайки и дайковые пояса как индикаторы глубинной структуры и геодинамики Украинского щита

Хімія
Знов’як К. О., Овчинніков В. А., Слива Т.Ю., Мороз О. В., Шишкгна С.В., Амірханов В. М.
Синтез, структурні та спектральні дослідження комплексу неодиму на основі N-[біс(піролідин- 1-іл) фосфорил]-2,2,2-трихлороацетаміду
Лукашевич С. А., Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Козлова Г. А.
Епокcиполіуретанові композиційні матеріали, що наповнені полігідроксибутиратом і доксорубіцином для виготовлення кісткових імплантатів
Савельєв Ю. В., Марковська Л. А. Ахранович О. Р., Савельєва О. О., Пархоменко Н. Й., Робота Л. П.
Біодеградуючі пінополіуретани на основі природно відновлювальних компонентів
Тітов Ю. О., Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Полубінський В. В.
Шаруваті перовськіти Sr₃LnB¹¹¹TiO₈ (Вᶦᶦᶦ — Sc, Іn)

Біологія
Білявська Л. О., Козирицька В. Є., Коломієць Ю. В., Бабич О. А., Іутинська Г. О.
Фітозахисні та рістрегулювальні властивості метаболітних препаратів на основі грунтових стрептоміцетів
Берестяна А. М., Гродзинський Д. М.
Зміни метилування транскрибованої та сателітної ділянок геному в ході старіння сім’ядольних листків Linum usitatissimum, опроміненого рентгенівською радіацією
Вишневський І. М., Дрозд І. П., Липська А., І., Фурса А. Д.
Камерні моделі в радіобіології

Біохімія
Деревянчук М. В., Грабельних О. И., Литвиновская Р. П., Войников В. К., Савчук А. Л.,
Хрипач В. А., Кравец В. С.
Роль брассиностероидов в адаптации функционирования митохондрий растений іn vivo при действии абиотических стрессов .

Біофізика
Анікєєва М. О., Розанова С. Л., Коваленко С. Є., Гордієнко О.І., Гордієнко Є. О.
Вплив катіонів Са2+ і Мg2+ на поверхневий заряд еритроцитів і лактобактерій Streptococcus thermophilus та їх адгезійну взаємодію

Екологія
Бондарь Ю. В.
Синтез нового адсорбента на основе полиакрилонитрильных волокон с осажденным слоем ферроцианида калия—меди для селективного извлечения цезия из загрязненных вод
Гудков Д. И., Протасов А. А., Щербак В. И., Дьяченко Т. Н., Каглян А. Е., Силаева А. А., Пашкова О. В.
Современное гидробиологическое и радиозкологическое состояние водоема-охладителя Чернобыльской АЗС