ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 6

Надходження: 

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 6

Зміст

Математика
Антонюк А. В., Кочубей А. Н., Пискарев С. И. О компактности и равномерной непрерывности разрешающего семейства для уравнения с дробными производными
Волчков В. В., Волчков Вит.В. Переопределенные интерполяционные задачи для целых функций экспоненциального типа
Дегтярев С. П. Мультипликаторы Фурье в пространствах с частичным свойством Гельдера и их применение к оценкам Шаудера
Лось В. Н., Мурач А. А. Параболические смешанные задачи в пространствах обобщенной гладкости
Шаповал Н. М. Група точкових симетрій системи вільних рівнянь другого порядку

Інформатика та кібернетика
Бондаренко Є. В. Ріст графів дії скінченних автоматів
Лебедева Т. Т., Семенова Н. В., Сергиенко Т. И. Возмущенные упорядочивающие конусы для анализа задач векторной оптимизации в условиях неопределенности
Редько В. Н., Вуй Д. Б., Сенчеико А. С. Некоторые равенства в табличних алгебрах
Стецюк П. И., Романова Т. Е., Шайтхаузр Г. О глобальном минимуме целевой функции в задаче равновесной упаковки кругов

Механіка
Камінський А. О., Селіванов М. Ф. Злиття двох колінеарних тріщин різної довжини у в’язкопружній композитній пластині
Хорошун Л. П. Построение модели деформирования и кратковременной повреждаемости слоистого композита на основе деформационного критерия микропрочности

Фізика
Слюсаренко Ю. В., Бойченко Н. П. Бозе-ейнштейнівський конденсат фотонів і зупинка світла в ультрахолодних газах бозе-атомів

Теплофізика
Панин В. В., Кривошей Ф. А., Богдан Ю. А. Стохастическая регуляризация некорректных задач теплопереноса

Науки про Землю
Звольський С. Т. Визначення вологості грунтів різної щільності радіоізотопними методами
Лукин А. Е., Самойленко И. И. О дисперсных самородно-металлических частицах в черносланцевых формациях эвксинского типа — мегаловушках природного газа
Полонский А. Б., Кибальчич И. А. Межгодовая изменчивость циркуляции атмосферы и аномалии температуры Восточной Европы в зимний период
Присяжнюк В. А. Новие данные об отложениях с “карпатской галькой” Верхнего Побужья (Летичевщина)

Хімія
Калінічепко К. В., Ніковська Г. М., Ульберг 3. Р. Поверхневі властивості та стійкість мулових колоїдних систем в процесах екстракції важких металів
Тітов Ю. О., Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Полубінський В. В.
Синтез та кристалічна структура двошарових індотитанатів SrLnInTiO₇
Штомпель В. І., Рябов С. В., Поліщук Т. А., Керча Ю. Ю. Про роль хімічної будови аніонного поліелектроліту в формуванні структури поліелектролітних комплексів на основі гідрохлориду полі-4-вінілпіридину

Біологія
Берестяная А. Н. Анализ методов оценки метилирования остатков цитозина на примере ДНК монокарпического растения Linum usitatissimum
Межжерин С. В., Циба А. А., Межжерина Д. С., Пухтаевич П. П. Ситуация нарастающего пресса генетических аномалий в диплоидно-полиплоидной популяции щиповок (Cypriniformes, Cobitidae, Cobitis)

Біохімія
Прилуцька С. В. Дія комплексу С₆₀ фулерену і доксорубіцину на пухлинні клітини in vitro та in vivo
Семеніхін А. В., Золотарьова О. К. Ідентифікація карбоангідразної активності, асоційованої з білковими комплексами фотосинтетичних мембран хлоропластів шпинату

Біофізика
Микуляк В. В., Корнелюк О. І. Структура і динаміка тирозил-тРНК синтетази Мycobacterium tuberculosis у комплексі з інгібітором SВ-219383

Медицина
Григоренко Я. М., Григоренко А. Я., Тормахов Н. Н., Шпак Д. Ю., Флис П. С.
Методика лечения гнатической формы мезиального прикуса
Федорчук О. Г., Льон Г.Д., Якшибаєва Ю. Р., Горбик Г. В., Пясковська О. М. Чутливість клітин карциноми легені Льюїса LLС та LLC/R9 до цитотоксичної дії природних кілерних клітин та макрофагів мишей С57ВL/6 in vitro