ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 10

Надходження: 

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 10

ЗМІСТ

Математика
Борисенко А. А., Мирошниченко С. В.
О полной кривизне кривых в несимметричных пространствах Минковского
Ванєєва О. О., Жалій О. Ю.
Груповий аналіз класу рівнянь реакції-дифузії зі змінними коефіцієнтами
Діксон М. Р., Курдаченко Л. А., Пипка О. О.
Про деякі аналоги теорем Шура та Бера
Лось В. М.
Параболічні мішані задачі для систем Петровського в просторах узагальненої гладкості
Макаров В. Л., Драгунов Д. В., Сембер Д. А. Функціонально-дискретний метод (FD-метод) розв’язування задачі Коші для нелінійного рівняння Клейна-Гордона

Інформатика та кібернетика
Грицик В. В., Цмоць І. Г., Скорохода О. В.
Методи паралельно-вертикального опрацювання даних у нейромережах
Семенов В. В., Чабак Л. М.
Новий варіант регуляризації методів екстраградієнтного типу

Механіка
Кипнис А. Л.
О подходе к решению задач о межфазных трещинах, зародившихся в угловых точках кусочно-однородного тела
Кубенко В. Д.
О нестационарной нагрузке на поверхности полуплоскости при смешанных граничных условиях
Шацький І. П., Перепічка В. В.
Нестаціонарний скрут пружного стержня з в’язко-пластичним зовнішнім опором

Фізика
Віленський В. О., Бардадим Ю.В., Гомза Ю.П., Керча Ю.Ю.
Рентгеноструктурний аналіз поліморфізму оксиду свинцю у полімерній матриці, сформованій під впливом фізичних полів

Теплофізика
Авраменко А. А., Кондратьева Е. А., Ковецкая М. М., Тыринов А. И., Васильченко В. Н. Особенности потока сверхкритических параметров при неравномерном обогреве стенки тепловыделяющей сборки

Матеріалознавство
Закарян Д. А.
Наночастицы с алмазоподобной структурой и обратный закон Холла-Петча

Науки про Землю
Волощук В. М., Волощук Я. В.
Параметризация нелокального турбулентного обмена
Бахмутов В. Г., Главацкий Д. В.
Определение границы Матуяма-Брюнес по результатам палеомагнитных исследований разреза Роксоланы (западное Причерноморье)
Полонский А. Б., Базюра Е. А., Санников В Ф.
Об устойчивости термохалинной циркуляции Северной Атлантики
Поляченко Є. Б.
Середньопалеозойський фрагмент траєкторії позірної міграції полюсів Східноєвропейської платформи
Шульга Т. Я.
Математическое моделирование свободных волновых движений в Азовском море

Хімія
Кобилінський С. М., Гончаренко Л. А., Лебедев О. Ф., Демченко В. Л., Штомпель В. І., Рябов С. В., Керча Ю. Ю.
Особливості структури та механічних властивостей композитів на основі хітозану та естерів поліетилгліколю
Ліпковська Н. О., Барвінченко В. М., Туров В. В., Картель М. Т.
Характерізація багатокомпонентних рослинних препаратів за інтегральними показниками – антиоксидантною активністю і загальним вмістом поліфенолів
Макеєва Л. В., Гладир І. І., Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Закашун Т. Ю., Гриценко В. П.
Біологічно активні поліуретансечовини з фізично іммобілізованим фолат-кон’югованим фероценом
Тарасевич Ю. І., Кулішенко О. М., Остапенко Р. В., Кравченко Т. Д.
Деманганація і знезалізнення артезіанської води в умовах промислових водозаборів м. Мукачеве (Закарпатська область)

Біологія
Гришко В. М, Коріновська О. М, Крумова Е., Ангелова М.
Стійкість мікроміцетів, виділених із чорнозему звичайного і техноземів, до сумісної дії кадмію, нікелю, купруму, цинку і плюмбуму

Біохімія
Ісаєнков С. В., Маатхаус Ф. Й. М.
Клонування та особливості клітинної локалізації калієвих каналів родини ТРК із тютюну
Клочко В. В., Зелена Л. Б., Чугунова К. О., Царенко П. М., Крючкова Л. О., Пасічник Л. А., Авдєєва Л. В., Підгорський В. С.
Штам Pseudomonas sp. 2303 – активний антагоніст фітапатогенів та його антибіотичні властивості

Біофізика
Микуляк В. В., Дубей І. Я, Корнелюк О. І.
Дизайн інгібіторів активного центру тирозил-тРНК синтетази Мyсоbасtеrіит tиbеrсиlоsіs на основі інгібітора SB-219383

Медицина
Спринчук Н А.
Застосування аналогів гонадотропін-релізінг-гормону у дівчат зі спонтанним статевим розвитком, хворих на синдром Шерешевського-Тернера