У фокусі уваги – інтелектуальна власність на підприємстві

8 грудня 2016 року в рамках Всеукраїнського тижня права на Державному підприємстві «Антонов» проведено круглий стіл, присвячений актуальним питанням правової охорони інтелектуальної власності (ІВ). У заході взяли участь фахівці Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ) та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

У своїй доповіді директор з розвитку відносин інтелектуальної власності Укрпатенту  Анатолій Горнісевич звернувся до теми конституційних прав на результати інтелектуальної та творчої діяльності. За словами керівника, аналіз статей Основного закону України, Цивільного кодексу України та законів України, які безпосередньо стосуються сфери ІВ, свідчить про необхідність уточнення базових визначень та формулювань для забезпечення можливості найбільш повної реалізації прав на результати інтелектуальної та творчої діяльності. Наприклад, стаття 41 Конституції України не регулює відносини щодо результату, який є наслідком інтелектуальної, творчої діяльності кількох осіб. Виходячи із суті розглянутого конституційного принципу, можна зробити висновок, що такий результат є об’єктом спільного права цих осіб. Також зазначено, що виняток з встановленого статтею 54 Конституції України конституційного права створювача на результат його інтелектуальної, творчої діяльності не може посягати на це право шляхом поширення винятку на цілі сфери діяльності суспільства.

Анатолій ГорнісевичДмитро Павлов

Начальник відділу прав на результати науково-технічної діяльності Укрпатенту Дмитро Павлов загострив увагу на питаннях охорони та захисту прав ІВ працівника, розкривши поняття службового винаходу та раціоналізаторської пропозиції. Відповідно до національного законодавства право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника. Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід з описом, що розкриває суть винаходу. У свою чергу роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі; або ж прийняти рішення про збереження службового винаходу як конфіденційної інформації. У цей самий строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір про розмір та умови виплати йому (або його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу. Якщо роботодавець не виконуватиме зазначених вимог, право на одержання патенту на службовий винахід переходить до винахідника, а за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

Основним об’єктом доповіді головного фахівця відділу авторського права Укрпатенту Володимира Пісоченка стали твори науково-технічного характеру та їх реєстрація як об’єктів авторського права. Фахівець розповів про різновиди таких творів та навів приклади їх реєстрації в ДСІВ. У подальшому, розкриваючи поняття службового твору, доповідач проаналізував процес набуття та розподілу відповідних майнових прав між працівником та роботодавцем. Так, якщо твір створено за службовим завданням роботодавця та за його рахунок або в порядку виконання службових обов'язків, передбачених трудовим договором (контрактом), то відповідно до статті 429 ЦК України виключні майнові права на цей об'єкт інтелектуальної власності належать сторонам такого договору спільно, якщо інше не встановлено договором. Також Володимир Пісоченко розглянув види договорів щодо розпоряджання майновими правами ІВ, включаючи істотні умови, що мають бути враховані під час укладання договорів, а також види реєстрацій авторського права й договорів у відповідних державних реєстрах. Завершили доповідь переваги реєстрації авторського права та договорів, серед яких: упровадження механізму захисту в боротьбі з неправомірним використанням об’єктів авторського права, депонування (зберігання) творів протягом строку охорони авторського права, наявність свідоцтва в разі  подання твору потенційному користувачу, переваги укладання угод та участі в тендерах та ін.

Володимир ПісоченкоОлексій Арданов

Актуальні питання авторського права та суміжних прав у рекламі були презентовані в доповіді начальника відділу нормативно-правового забезпечення у сфері авторського права та суміжних прав управління державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності ДСІВ Олексія Арданова. За його словами, в авіаційній промисловості, у тому числі під час створення реклами продукції, можуть використовуватися та створюватися різноманітні об'єкти авторського права та суміжних прав – музичні та літературні, аудіовізуальні твори, фотографії, твори образотворчого мистецтва, різноманітні записи – відеограми, фонограми. Останні можуть взагалі не фіксувати творчий контент, але сам факт запису звуку та/або відео спричиняє виникнення об'єктів суміжних прав. Також Олексій Арданов зупинився на особливостях законодавства, які не завжди враховуються в процесі створення реклами, що може спричинити порушення авторського права та суміжних прав. Серед порушених доповідачем питань: вимоги до договорів; можливе порушення немайнових прав шляхом спотворення твору (навіть коли твір перейшов у суспільне надбання); незалежність права власності на матеріальний об’єкт, у якому втілено твір, від авторського права тощо.

Крім того, фахівець наголосив, що в рекламній діяльності можуть використовуватися не лише об’єкти авторського права та суміжних прав, але й інші об’єкти права ІВ, і запропонував учасникам дискусії для поглибленого вивчення аспектів управління нематеріальними активами в рекламі ознайомитися з брошурою «Managing Intellectual Property in the Advertising Industry», доступною для завантаження на веб-сайті ВОІВ.

Фахова аудиторія ДП «Антонов» взяла активну участь у роботі заходу, поставивши доповідачам додаткові запитання щодо висвітлених у ході презентації актуальних напрямів використання ІВ на промисловому підприємстві.