Вступні слова, Орлюк Олена

XXII Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання інтелектуальної власності»
(9 - 11 вересня, м.Київ)

 

Вступні слова
Орлюк Олена
, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України