Цифрова патентна бібліотека

Патенти – це унікальне джерело технічної інформації, найбільш класифікована і сама оновлена добірка технічних документів, яка містить інформацію про нові рішення практично у всіх галузях науки та техніки.

Патентна інформації може бути використана для багатьох цілей:
- Уникнення зайвих витрат для дослідження того, що вже відомо;
- Визначення рівня техніки в різних галузях науки та техніки;
- Розробки та удосконалення існуючих продуктів та процесів;
- Отримання інформації які дослідження ведуть компанії в галузі, що вас цікавить;
- Моніторинг тенденцій розвитку техніки;
- Вивчення ринку збуту;
- Моніторингу діяльності конкурентів як в Україні, так і закордоном;
- Для оцінки новизни і патентоспроможності потенційних винаходів з метою прийняття рішень про подачу патентних заявок;
- Визначення існуючих або потенційних патентних прав з метою уникнення їх порушення;
- Оскарження видачі патенту в тих випадках, коли вони знаходиться в колізії з вашим власним патентом.

Кому необхідна патентна інформація:
- Фахівцям в галузі промисловості;
- Науково-дослідним інститутам;
- Державним установам;
- Підприємствам;
- Індивідуальним винахідникам;
- Професіоналам в галузі промислової власності;
- Університетам та іншим освітнім установам.

Незважаючи на всі зазначені переваги патентної інформації, вона ще використовується недостатньо. Нехтують патентною інформацією в основному через її великий обсяг, недостатнє володіння іноземними мовами та труднощі у користуванні пошуковими базами.

Цифрова патентна бібліотека – організована спеціалізована електронна колекція інформації щодо патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, а саме: винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

Цифрова патентна бібліотека

Відділ взаємодії з громадськістю створений для забезпечення доступу широкого кола громадськості до патентної інформації, а також до відомостей, необхідних для набуття, охорони та захисту прав на відповідні об’єкти права інтелектуальної власності. Фахівці відділу – спеціально підготовлений персонал у галузі патентної інформації та патентного пошуку.

Співробітники відділу можуть допомогти з наступним:
- Надати можливість скористатися доступом до Цифрової Патентної Бібліотеки з локальних станцій відділу тим користувачам, які не мають можливості отримати ці сервіси дистанційно через мережу інтернет;
-Показати як використовувати інструменти пошуку пошукової системи Цифрової патентної бібліотеки;
- Допомога з визначенням класів Міжнародних класифікацій (Міжнародної патентної класифікації, Міжнародної класифікації промислових зразків);
- Допомога в складанні ефективного пошукового запиту;
- Допомога в проведенні різних видів патентно-інформаційного пошуку;
- Допомога в проведенні патентно-інформаційного пошуку охоронних документів зарубіжних країн мовою оригіналу;
- Допомога в проведенні пошуку з патентно-правової літератури та патентно-правової інформації;
- Допомога у роздруку патентного документу, який становить інтерес для користувача.

Відділ здійснює роботу з пропаганди знань у галузі патентної інформації, організовує (проводить) тематичні зустрічі, стажування та практичні заняття з патентної документації та методиці патентного пошуку для студентів київських вузів , представників малого та середнього бізнесу та інших зацікавлених осіб.

Фахівці відділу відповідають на письмові запити: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26,
дають довідки по телефону: +380 (44) 495-14-84.