У фокусі уваги – малий та середній бізнес. Семінар ВОІВ – день перший

18–19 жовтня 2016 року в Києві проведено регіональний семінар Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) для малих і середніх підприємств та з питань формування поваги до інтелектуальної власності (ІВ). Захід організовано ВОІВ та Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВ) за підтримки Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

Семінар відкрила вітальна промова в.о. Голови ДСІВ Антоніни Малиш, яка подякувала представникам ВОІВ за надану можливість проведення спеціалізованого заходу для представників бізнес-кіл та фахівців сфери ІВ. Керівник привітала присутніх на заході представників зарубіжних патентних відомств і наголосила на актуальності розвитку засобів підтримки підприємств малого та середнього бізнесу в питаннях створення ефективної системи управління активами ІВ.

Разом з керівним складом ДСІВ до роботи заходу долучився Генеральний директор Укрпатенту Андрій Кудін. Коментуючи перебіг семінару, він зазначив, що проведення міжнародних заходів сфери ІВ під егідою ВОІВ в Україні відкриває унікальні можливості для обміну досвідом на високому рівні та сприяє розвитку культури ІВ в державі.

Радник з правових питань Томас Ділон привітав учасників від імені ВОІВ, зокрема, від її Генерального директора Френсіса Гаррі. Представник ВОІВ наголосив на факті зростання ролі нематеріальних активів на підприємствах розвинених країн на сучасному етапі. Особливо цей ефект помітний у Великій Британії. На переконання Томаса Ділона, міжнародний обмін досвідом з управління активами ІВ сьогодні рухає нас до нового світу, де поважатимуть творчу людину та цінності, яка вона створює за допомогою власного розуму.

За словами народного депутата України Вікторії Пташник, розвиток сфери ІВ в Україні на сьогодні є одним з пріоритетних питань покращення інвестиційного клімату, особливо з точки зору системних змін, які вкрай необхідні бізнесу. На думку депутата, ефективність реформування сфери ІВ в Україні значно підвищить створення єдиної платформи для взаємодії суб’єктів права ІВ, представників бізнес-кіл та профільних асоціацій, які забезпечуватимуть вирішення нагальних проблем шляхом системного просування необхідних законодавчих та організаційних змін.

Антоніна Малиш
Вікторія ПташникАндрій Кудін
Томас ДілонЄвгеній Сесицький

Перший тематичний блок семінару було присвячено останнім розробкам та напрацюванням ВОІВ, спрямованим на підтримку малих і середніх підприємств (МСП). Модератор семінару, керівник програм департаменту ВОІВ з питань співробітництва з країнами з перехідною економікою та розвиненими країнами Євгеній Сесицький відмітив, що одною з основних задач на сучасному етапі ВОІВ визначає забезпечення розвитку інноваційної та творчої діяльності на базі збалансованої міжнародної системи ІВ. Одним з ключових завдань організації є розвиток глобальних послуг з ІВ, сприяння створенню країнами національних стратегій з ІВ, розширення міжнародного співробітництва в питаннях формування поваги до ІВ. У цьому сенсі, як підкреслив Євгеній Сесицький, позитивним зрушенням є те, що Укрпатент з лютого 2016 року розпочав виконання функцій Міжнародного пошукового органу (ОМПЕ) та Органу міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ). Також представник ВОІВ зазначив, що Україна вже декілька років поспіль покращує свої позиції в Глобальному інноваційному індексі й станом на 2016 рік посідає в ньому 56-е місце з 128 країн-учасників.

Актуальні питання державної політики з розвитку МСП в Україні висвітлив заступник директора департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) Богдан Падучак. Зокрема, він відзначив, що в умовах браку відповідних програм державного бюджету підтримка МСП реалізується шляхом залучення коштів від міжнародних інвесторів. Водночас бізнес-середовище в Україні вже відчуло позитивний ефект від дерегуляції, прискорення процедур реєстрації, упровадження електронних послуг тощо. Підтвердженням цьому, за словами Богдана Падучака, є 83-є місце України в рейтингу Doing business у 2016 році. Представник МЕРТ підкреслив, що одним з важливих факторів розвитку інновацій в Україні є створення відповідної екосистеми, зокрема високотехнологічних підприємств сфери ІКТ, відповідно до стратегії розвитку Hi Tech Strategy, над упровадженням якої активно працює МЕРТ.

Богдан Падучак

Досвід розвинених країн показує, що МСП є одним з головних чинників розвитку економіки. У ЄС та США вони забезпечують більшість нових робочих місць. На цьому наголосив Дмитро Андреєв, директор Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» у м. Києві. Він підкреслив, що нині, коли немає прямої бюджетної підтримки розвитку МСП, однією із засад інноваційної політики держави має стати створення передумов для зміцнення наукового потенціалу та шляхів для реалізації приватної ініціативи в інноваціях у вигляді стартапів.

Досвідом Іспанії у впровадженні ефективного управління об’єктами ІВ поділився Хав’єр Санчез де Паблоз, начальник відділу з питань консультацій, взаємодії та комунікацій з підприємствами Іспанського відомства з питань патентів та торговельних марок. За його словами, ІВ-стратегія має бути обов’язково інтегрованою до бізнес-стратегії, оскільки ефективність управління ІВ-портфоліо компанії сьогодні є безсумнівною. Фахівець навів успішний приклад компанії іспанської компанії сегменту МСП Fractus Antennas, яка, маючи в портфоліо понад 300 патентів на власні технології, отримала понад 150 млн євро компенсацій після судових позовів до компаній Samsung, LG, HTC, Motorola та ін. Також, за даними дослідження, проведеного іспанським відомством, ІВ збільшує експортну здатність бізнесу втричі.

Роль знаків для товарів і послуг та промислових зразків у процесі ідентифікації товару на ринку та його виокремлення серед подібних товарів споживачем розкрила Ганна Прохорова, старший юрист, адвокат, представник патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери». Фахівець розглянула історію виникнення знаків та їх функції з точки зору виробника та споживача, різновиди знаків та еволюцію відомих знаків в Україні.

На питаннях реєстрації промислових зразків в Україні зупинилася Марія Ортинська, директор патентно-юридичної компанії IPStyle, адвокат, патентний повірений України. На її думку, реєстрація знаків для товарів і послуг є ядром для бізнесу, однак не забезпечує їх повного захисту як об’єктів ІВ. Тож українські компанії повинні використовувати дієві засоби захисту ще й зовнішнього вигляду продукції, беручи приклад з провідних глобальних компаній, які реєструють у якості промислових зразків зовнішній вигляд нових смартфонів, розташування елементів інтерфейсу на сайті тощо.

Розглянути тему колективного маркетингу у вигляді формування доданої вартості товару шляхом захисту географічних зазначень, сертифікаційних і колективних знаків запропонувала аудиторії Тетяна Терехова, заступник начальника відділу прав на позначення Укрпатенту. За словами фахівця, невеликі компанії в Україні мають використовувати переваги реєстрації географічних зазначень, адже вони, окрім захисту, виконують також маркетингову функцію. У свою чергу Олександр Мамуня, партнер юридичної фірми AEQUO, адвокат, патентний повірений, підкреслив, що внутрішній ринок України стимулюватиме розвиток власних колективних брендів, що особливо важливо для якісного розвитку харчової промисловості, додана вартість у якій є однією з найменших на ринку. На переконання Олександра Мамуні, МСП України мають отримувати більше інформації з цього питання та активніше використовувати географічні зазначення для відстоювання власних інтересів.

Продовжив семінар презентацією з питань управління об'єктами ІВ й аудиту ІВ в рамках бізнес-стратегії підприємства Хав’єр Санчез де Паблоз. Він, зокрема, наголосив на необхідності регулярного аудиту ІВ-активів та ризиках невирішення питань управління ІВ, окреслив структуру та послідовність етапів аудиту та детально розповів про засоби сприяння ефективності управління активами ІВ в Іспанії з боку держави на всіх етапах створення інноваційного продукту – від виникнення ідеї до повноцінного виходу на ринок.

Одним з важливих компонентів бізнес-стратегії МСП є ліцензування прав ІВ. Експертний погляд на тему презентував Майкл Еденбороу, адвокат з питань ІВ (Лондон). Окресливши три основні стратегії використання ІВ, фахівець зупинився на властивостях ліцензій та особливостях ліцензування й заключення відповідних договорів, включаючи закладення можливостей подальшого ефективного використання відповідних документів у судових розглядах, умови розірвання контрактів та вирішення можливих спірних ситуацій.

На проблемних питаннях інвентаризації активів ІВ, які належать державі, наголосив Сергій Гордієнко, доктор юридичних наук, доцент НТУУ «КПІ». На його думку, створення методики визначення потенціалу комерціалізації для об’єктів інноватики, особливо в науковому секторі, є нагальним питанням для держави. Продовжив тему національного досвіду створення стратегії підприємства з управління ІВ директор ТОВ «Евергріненерджи» Ігор Круликовський, який поділився власним досвідом патентування в галузі традиційної та альтернативної енергетики. Керівник бізнесу виніс на розгляд аудиторії питання необхідності створення громадської організації, яка б забезпечувала всебічну підтримку підприємців у сфері патентування та захисту власного інтелектуального продукту.

Досвідом та найкращими практиками створення системи підтримки МСП у сфері ІВ в Іспанії поділився Хав’єр Санчез де Паблоз. Він повідомив, що велика кількість МСП у його країні не має можливостей проводити аналіз ІВ та відповідні дослідження. Тому одним із завдань Іспанського відомства з питань патентів та торговельних марок, є підвищення рівня поінформованості підприємців та усунення адміністративних, законодавчих і фінансових бар’єрів. Хав’єр Санчез де Паблоз ознайомив аудиторію з інструментами служби підтримки МСП, центром підтримки CEVIpyme та системою інформаційних повідомлень Technological Alerts із можливістю вбудовування на сайти.

У рамках обговорення сучасних проблем, з якими стикаються МСП у сфері ІВ, та питань створення інструментарію послуг з надання відповідної підтримки учасники семінару отримали нагоду заслухати звіти різних країн, виголошені запрошеними учасниками. У сесії взяли участь представники України, Азербайджану, Угорщини, Таджикистану, Грузії, Туреччини та Узбекистану. З окремою доповіддю виступив віце-президент Патентного інституту Туреччини Джеміль Башпинар, який презентував профіль МСП у Туреччині та державні стратегії розвитку науки, бізнесу та інновацій, звернувши увагу на діяльність спеціалізованої організації з розвитку МСП (KOSGEB) та проект з підтримки інновацій Hezarfen, завдяки якій з 2007 року впроваджено 13 інноваційних розробок у текстильній та медичній промисловості. Також Джеміль Башпинар підкреслив значний внесок у розвиток культури інновацій програм з розвитку центрів R&D, яких у Туреччині вже налічується 264, а також 50 спеціалізованих зон з розвитку технологій (технопарків). У свою чергу Павло Цибульов, доктор технічних наук, професор Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», висловив думку, що процес упровадження інноваційної культури до МСП потрібно супроводжувати активною підтримкою стартап-руху для створення нових технологічних компаній ентузіастами. Фахівець навів приклад успішного функціонування школи стартапів проекту Sikorsky Challenge на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ»), у якій значна увага приділяється використанню ІВ в процесі створення та реалізації бізнес-ідей.

Підсумувала тематичну програму доповідь Євгенія Сесицького, у якій були надані рекомендації з удосконалення ролі інноваційних МСП в країнах СНД на базі аналізу ВОІВ, вказано на сильні та слабкі сторони інноваційного потенціалу регіону, наведено пріоритетні завдання стимулювання інноваційної діяльності в бізнесі.

Завершила перший день семінару урочиста церемонія нагородження відзнаками ВОІВ. Першим почесну нагороду у вигляді Медалі ВОІВ «За винахідництво» отримав заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування НТУУ «КПІ» Ігор Мікульонок, автор та співавтор понад 500 винаходів та корисних моделей. Також нагороду ВОІВ «Кращому підприємству у сфері інтелектуальної власності» отримало підприємство малого бізнесу ТОВ «Евергріненерджі» за досягнення в інноваційній діяльності у сфері традиційної та альтернативної енергетики.