Нова редакція міжнародного стандарту ВОІВ ST.3 у перекладі українською мовою

Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)

Стандарти ВОІВ є нормативними документами, що стосуються інформації та документації в галузі промислової власності і містять правила та рекомендації щодо уніфікованих методів представлення патентної інформації на різних носіях.

Стандартами ВОІВ регламентуються: форма та зміст патентних документів; правила їх індексування, класифікування і кодування; зміст та структура офіційних бюлетенів і покажчиків до них; характеристики матеріальних носіїв інформації тощо.

Застосування стандартів патентними відомствами сприяє гармонізації та уніфікації патентної документації з міжнародними нормами, забезпечує більш ефективне міжнародне співробітництво в сфері патентної документації та стандартизації, сприяє подоланню мовного бар’єру. Зокрема, користувачам патентної інформації використання чинних редакцій стандартів допоможе зорієнтуватися під час пошуку та аналізу патентної документації країн світу.

Координування робіт щодо розроблення та перегляду стандартів у рамках ВОІВ до грудня 2009 року здійснював Постійний комітет з інформаційних технологій.

За рішенням 38-ї сесії Генеральної Асамблеї ВОІВ у 2009 році створено Комітет зі стандартів ВОІВ (КСВ), який розпочав роботу з 1 січня 2010 року. Основними функціями КСВ є перегляд і розробка стандартів ВОІВ стосовно інформації з промислової власності.

Стандарти ВОІВ включені до "Handbook on Industrial Property Information and Documentation" (Посібник ВОІВ з інформації та документації в галузі промислової власності (Посібник)), який до 2000 року видавався на папері, з 1997 по 2003 рік – на CD-ROM.

Починаючи з квітня 2008 року, на веб-сайті ВОІВ розміщено повний оновлений текст Посібника, частина 3 якого містить тексти стандартів ВОІВ англійською, французькою та іспанською мовами.

Тексти чинних редакцій міжнародних стандартів ВОІВ англійською мовою, розподілених за групами відповідно до “List of WIPO Standards, Recommendations and Guidelines” (Перелік стандартів, рекомендацій та настанов ВОІВ), містяться на веб-сайті ВОІВ за адресою: http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html.

Крім того, тексти наявних російською мовою редакцій міжнародних стандартів ВОІВ розміщені за адресою: http://www.rupto.ru/docs/interdocs/stand_wipo.

Для забезпечення термінологічної та лінгвістичної підтримки державної системи правової охорони інтелектуальної власності здійснено неофіційний переклад українською мовою низки стандартів ВОІВ. Розміщені на веб-сторінці переклади регулярно актуалізуються по мірі їх перегляду ВОІВ.