Надходження до ФГК у І кварталі 2017 року

ФГК призначений для забезпечення доступу широкого кола громадськості до патентної інформації, необхідної для вивчення та аналізу в процесі створення, правової охорони та використання об’єктів промислової власності. ФГК функціонує з жовтня 1999 року та розташований за адресою: бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133.

Фонд містить патентну документацію 65 країн світу та 4-х міжнародних і регіональних організацій, яка представлена на паперовому та електронному носіях. Значну частину фонду складають офіційні бюлетені патентних відомств переважно на паперовому носієві. Описи до патентів на винаходи промислово розвинених країн представлені на CD-ROM та DVD з ретроспективою 10-20 років і більше. ФГК також містить методичні, довідково-інформаційні та періодичні видання.

Інформація про нові надходження до ФГК подається щоквартально.

Cтаном на 31 березня 2017 року загальний обсяг колекції CD-ROM та DVD у ФГК становить понад 33 200 дисків. 

З серпня 2015 року ФГК функціонує у складі Відділення інновацій Укрпатенту і надає патентно-інформаційні послуги для громадськості.