Всеукраїнський конкурс «Винахід року-2016»

Завершився Всеукраїнський конкурс «Винахід року – 2016». Конкурсна комісія визначила переможців і висловлює подяку всім учасникам цьогорічного конкурсу за творчий порив та цікаві перспективні роботи.

Конкурс «Винахід року» проводиться Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) під егідою Державної служби інтелектуальної власності України з метою популяризації винахідницької діяльності серед широких верств науково-технічної громадськості України, заохочення роботодавців до впровадження у виробництво результатів інтелектуальної праці, а також для виявлення найбільш талановитих та перспективних розробок і привернення до них уваги як вітчизняних, так і іноземних підприємців та інвесторів. Конкурс є відкритим для підприємств, установ, організацій, дослідницьких груп незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форм власності та місця розташування, а також для індивідуальних винахідників.

Прийом конкурсних матеріалів у 2016 році розпочався 10 жовтня й тривав до 12 грудня. Функції Оргкомітету конкурсу покладено на відділення інновацій Укрпатенту, яке здійснює науково-методичне та організаційне забезпечення Конкурсу. Протягом усього періоду тривала активна інформаційно-рекламна кампанія. Інформація про Конкурс була надіслана до підприємств, вишів і наукових установ України. Фахівці відділення інновацій надавали численні консультації щодо умов участі в Конкурсі та правил підготовки конкурсних матеріалів.

Оргкомітет здійснював прийом та реєстрацію конкурсних матеріалів, перевірку їх відповідності умовам Конкурсу, попередню оцінку матеріалів за встановленими критеріями. Проведено засідання Експертної ради та підсумкове засідання Конкурсної комісії.

Усього на конкурс у цьому році подано 348 робіт, серед яких 122 винаходи й 226 корисних моделей, що становить 35 % і 65 % відповідно. Також варто зазначити, що 275 конкурсних робіт (79 % від загального їх обсягу) було подано науковими закладами України.

До категорії «Кращий винахід року серед молоді» та «Краща корисна модель року серед молоді» потрапило 10 робіт, авторами яких є винахідники, вік яких не перевищує 35 років. За галузевими номінаціями подані на конкурс роботи розподілилися таким чином:

«Будівництво» – 12;
«Пристрої та технології промислового призначення» – 44;
«Пристрої та технології побутового призначення» – 15; 
«Енергетика та енергоефективність» – 32; 
«Поновлювані джерела енергії» – 12; 
«Транспортні системи» – 26; 
«Інформаційні та комунікаційні технології» – 20; 
«Екологія» – 35; 
«Переробка промислових та побутових відходів» – 7; 
«Речовини і матеріали» – 18; 
«Технології агропромислового комплексу» – 9; 
«Сільськогосподарські технології» – 24; 
«Медицина» – 48; 
«Фармацевтика» – 8; 
«Харчове виробництво» – 12; 
«Металургія» – 16; 
«Оборона і державна безпека» – 10.

Серед регіонів України найбільшу кількість робіт на конкурс подали Київ і Київська область (87); Харківська (45), Херсонська (29), Запорізька (23) та Дніпропетровська (19) області.

На першому етапі всі роботи пройшли первинну оцінку за критеріями, встановленими в Положенні про конкурс.

На другому етапі експерти Укрпатенту повторно оцінювали конкурсні роботи. Експерти мали право додавати до оцінки за загальними критеріями ще до 20 балів за «якісні» показники: оригінальність технічного рішення, складність поставленої й вирішеної задачі, соціальну або гуманітарну значущість, актуальність тощо.

Результати фахової оцінки ретельно проаналізувала Експертна рада Конкурсу. Усі роботи, які дійшли до фінальної частини конкурсу, розглядалися як претенденти на перемогу в абсолютній категорії «Кращий винахід року», «Краща корисна модель», «Кращий винахід року серед молоді», «Краща корисна модель серед молоді». Номінантів визначали за кількістю набраних балів з урахуванням інших показників. Причому перевагу віддавали винаходам, які пройшли кваліфікаційну експертизу, на відміну від корисних моделей, патенти на які видаються під відповідальність заявника без перевірки їх відповідності умовам патентоздатності. Також бралося до уваги, чи складали роботи-претенденти комплекс винаходів або корисних моделей, призначених для вирішення певної проблеми й об’єднаних між собою, наприклад, технологічним процесом.

За результатами другого туру Експертна рада подала на розгляд Конкурсної комісії пропозиції щодо нагородження переможців в абсолютній номінаціях «Кращий винахід року», «Краща корисна модель року», «Кращий винахід серед молоді», у галузевих та регіональних номінаціях, а також запропонувала нагородити спеціальною відзнакою кілька патентів, які заслуговують на окрему увагу й заохочення. На засіданні Конкурсної комісії 6 квітня цього року розглянуто результати роботи Експертної ради, проаналізовано підсумки конкурсу «Винахід року – 2016» і визначено переможців.

Кращим у 2016 році став комплекс винаходів «Ультразвукове кавітаційне обладнання» (патенти №№ 108589 С2, 112827 С2). Патентовласники: Луговський Олександр Федорович, Мовчанюк Андрій Валерійович, Гришко Ігор Анатолійович, Фесіч Володимир Петрович, Новосад Андрій Анатолійович, Зілінський Андрій Іванович, Луговський Олександр Олександрович.

Друге місце присуджено винаходу «Похідні 6-аміно-2,4-заміщених-5-гетарилпіримідинів, спосіб отримання та застосування їх як засобів антибактеріальної, антивірусної та протиракової дії» (патент № 104630 С2). Патентовласники: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України.

Третє місце – «Спосіб попередження небезпеки ураження електричним струмом при гасінні пожеж» (патент № 109809 С2). Патентовласник – Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Також визначені переможці в абсолютній номінаціях «Краща корисна модель року», «Кращий винахід серед молоді», володарі першості за чотирнадцятьма областями та в галузевих категоріях.

Конкурсна комісія нагородила спеціальною відзнакою низку корисних моделей за ефективні рішення в галузі медицини «Способи диференційної діагностики патоморфологічних типів лівого шлуночка при СЛГС» (№№ патентів: 109322 КМ, 106247 КМ, 108903 КМ, 108285 КМ, 109367 КМ, 109787 КМ), патентовласник – Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України».

Повний перелік переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2016» наведений у таблиці результатів.

Детальніша інформація про ці роботи представлена в спеціальному каталозі.

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід року»! Усім патентовласникам та авторським колективам бажаємо натхнення, творчої наснаги, успіхів у створенні та впровадженні інноваційних розробок!

 

Етапи конкурсу

Перший тур
10 жовтня – 12 грудня 2016р - Прийом конкурсних матеріалів
13 грудня - 10 лютого 2017р - Попередня оцінка конкурсних робіт

Другий тур
до 10 березня 2017р - Фахове оцінювання конкурсних робіт

Третій тур
(финал Конкурсу)

до 10 квітня 2017р – визначення переможців

Квітень 2017р
Нагородження переможців Конкурсу під час святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності

 

Положення про конкурс
Заява на участь у конкурсі
Анкета учасника конкурсу
Бізнес-індикатори реалізації винаходу або корисної моделі
Критерії оцінки винаходів або корисних моделей
Згода на збір та обробку персональних даних