Войтко С.В. Інтелектуальна власність для економістів: навчальний посібник

Войтко С.В. Інтелектуальна власність для економістів: навчальний посібник

Войтко С.В. Інтелектуальна власність для економістів: навчальний посібник/ С.В. Войтко, І.О. Мікульонок. - Київ: НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. - 192 с.

Розглянуто інтелектуальну власність як право на результат творчої діяльності. Подано загальні відомості про об'єкти промислової власності, нетрадиційні об'єкти, об'єкти авторського права і суміжних прав. Описано майнові та немайнові права, розглянуто види патентної інформації. Приділено увагу трансферу технологій і ліцензуванню. Наведено приклади використання об'єктів інтелектуальної власності.