Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності

Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності

Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції/ За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. - Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2015. — 144 с.

У збірнику наукових праць опубліковано матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності", що відбулася 7-8 квітня 2015р. на базі Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького.
Розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, усіх, хто цікавиться питаннями інтелектуальної власності та інноваційного розвитку.