ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2014, № 3

Пополнение: 

ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2014, № 3

ЗМІСТ

ОГЛЯДИ І ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Боярчук О. Р.
Роль вірусів сімейства Herpesviridae у розвитку та перебігу хронічної патології
Бакалець О. В.
Сучасний погляд на кріоглобулінемічний синдром
Городецький В. Є.
Недостатність альфа-1-антитрипсину: молекулярно-генетичне підґрунтя та сучасні діагностичні можливості

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ
Боднарук Ю. Б., Рожко М. М.
Індексна оцінка гігієнічного стану ротової порожнини у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч
Копча В. С., Копча Ю. С.
Досвід застосування нового комбінованого пробіотика «Дуопік» при гострих кишкових інфекціях
Гоженко А. І., Горбенко Т. М.
Взаємозв’язок запалення та гіпоксії і їх вплив на азотовидільну функцію нирок у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень
П’ятницький Ю. С.
Клінічна ефективність толеративної терапії у дітей з атопічним дерматитом
Юрчишин О. М.
Пристосування дітей молодшого шкільного віку до навчання в йододефіцитному регіоні
Бегош Н. Б.
Порівняльна характеристика контрастної чутливості залежно від тривалості роботи за монітором комп’ютера
Харченко Ю. П., Юрченко І. В., Єрьоменко С. А.
Прогнозування перебігу рота вірусної діареї у дітей
Насалик Б. Г., Мігенько Л. М., Берекета Г. О.
Синдром коуніса
Васюта В. А.
Аналіз помилок у діагностиці та веденні хворих з атрофіями зорових нервів
Заремба О. В.
Динаміка показників ліпідного спектра крові при лікуванні хворих на нестабільну стенокардію з різними умовами праці

ХІРУРГІЯ
Дзюбановський І. Я., Мініч В. Г.
Органозберігаючі та орган ощадні превентивні операційні втручання у хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами
Мокрик О. Я., Ломницький І. Я.
Ефективність застосування армованої мембрани «Coretex» при дефектах альвеолярних відростків щелеп після видалення зубів
Гасюк Н. В.
Оптимізація методів діагностики червоного плескатого лишаю на стоматологічному прийомі
Швець І. Є.
Розповсюдження захворювань тканин пародонта у пацієнтів із патологією шлунково-кишкового тракту залежно від віку та тривалості соматичного захворювання
Салютін Р. В., Паляниця С. С., Панченко Л. А.
Трансплантація прогеніторних клітин фетальної печінки як метод непрямої реваскуляризації у хворих із хронічною ішемією кінцівки
Дзюбановський О. І.
Вибір методу хірургічного лікування хворих із жовчно-кам’яною хворобою, ускладненою холедохолітіазом
Підмурняк О. О.
Динаміка рівнів інтерлейкінів IL-1β та IL-6 як маркерів операційної травми у хворих урологічного профілю
Цвях А. І.
Статековій аналіз травми гомілки у структурі політравми
Процайло М. Д., Кулянда І. С.
Випадок наскрізного проникаючого поранення стегна у дитини
Радченко Л. М., Ільницька Л. А., Генеральчук Ф. О.
Взаємозв’язки лабораторних та функціональних показників у жінок, які підлягали лапароскопічній холецистектомії
Маланчук Л. М., Краснянська Л. О., Маланчук С. Л.
Оцінка больового синдрому у хворих із зовнішнім геніальним ендометріозом при проведенні комплексного лікування з використанням низькомолекулярного метаболічного імуномодулятора

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Герасимець А. Ю., Гудима А. А., Герасимець І. І.
Реакція клітинної ланки імунної системи організму в посттравматичному періоді при консервативному лікуванні та корекції кератоксеноімплантатом непроникаючого поранення рогівки експериментальних тварин
Корда М. М., Кулянда О. О., Кулянда І. С.
Комплексна профілактика прогресування ураження печінки у ранньому періоді травматичної хвороби в умовах експерименту
Андрейчин Ю. М., Волков К. С.
Ультраструктурні зміни слизової оболонки верхньощелепної пазухи при експериментальному синуситі
Олещук О. М.
Експериментальне дослідження гепатопроекторних властивостей попередників синтезу оксиду азоту при цирозі
Демкович А. Є.
Патоморфологічні зміни альвеолярної лунки за умови розвитку експериментального пост екстракційного альвеолі ту в тварин та їх корекції тіотриазоліном
Попадинець О. Г.
Морфофункціональні особливості простати на тридцяту добу після впливу загальної глибокої гіпотермії
Гнатюк М. С., Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В.
Морфометрична оцінка особливостей ре моделювання артерій шлуночків серця з різними типами кровопостачання під впливом хлориду алюмінію
Ковальчук А. О.
Гістологічні зміни в експериментальних опікових ранах при місцевому застосуванні гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів

ОБМІН ДОСВІДОМ
Бліхар В. Є.
Коцептуальні засади створення інформаційної моделі моніторингу та оцінки ефективності діяльності формулярної системи лікарських засобів в Україні