ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2014, № 2

Пополнение: 

ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2014, № 2

ЗМІСТ

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ
Бліхар В. Є.
Аналіз проблем стану здоров’я населення, пов’язаних із хворобами системи кровообігу, в Тернопільській області
Ковальчук О. Л., Герасимюк Н. І.
Синдром загального венозного повнокров’я в абдомінальній хірургії як прояв коморбідності
Ступницька Г. Я., Федів О. І.
Фібринолітична активність плазми крові у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, поєднаним з ожирінням
Гребеник М. В., Люта О. Т., Микуляк В. Р.
Оцінка індексу коморбідності у хворих на гострий інфаркт міокарда
Ковальчук О. Л., Мисак А. І., Твердохліб В. В., Нестерук О. С.
Малоінвазивне лікування гострої затримки сечі у хворих із доброякісною гіперплазією простати і тяжкою супутньою патологією
Дзюбановський І. Я., Романюк Т. В.
Ретроспективний аналіз результатів стаціонарного лікування хворих із хронічними дифузійними захворюваннями печінки в Тернопільській області
Дирик В. Т.
Вплив виробничого середовища на стан тканин ротової порожнини
Скрипник І. М., Дубровінська Т. В.
Порівняльна оцінка ефективності та безпечності раннього та довготривалого лікування середніми терапевтичними дозами розувастатину та аторвастатину у хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом
Кузик Ю. І., Гудима Т. М.
Ішемічний інсульт екстракраніального ґенезу: огляд літератури та аналіз випадку
Сорокман Т. В., Сокольник С. В., Андрійчук Д. Р., Макарова О. В.
Найбільш значимі чинники розвитку виразкової хвороби у дітей
Кріпка О. І., Боднар Р. Я.
Поєднання гіперурикемії з артеріальною гіпертензією за умов поліморбідності
Боднар Р. Я.
Зміни процесів пер оксидного окиснення ліпідів крові хворих на інфаркт міокарда, поєднаний з гіперурикемією
Погорєлов В. М., Брек В. В., Петренко Т. О.
Хронічне легеневе серце і його комплексна терапія із застосуванням фелодипіну
П’ятницький Ю. С., Федорців О. Є.
Поширеність алергічних захворювань серед дитячого населення Тернопільської області
Бойко Т. В.
Індекс маси тіла як пре диктор формування вторинного остеопорозу в пацієнтів із поєднаною патологією органів травлення
Кущ О. Г.
Частота виявлення метицилінрезистентних стафілококів серед студентів Запорізького регіону
Швед М. І., Шманько О. В.
Стан когнітивних функцій у хворих на артеріальну гіпертензію
П’ятночка І. Т., Корнага С. І., Тхорик Н. В.
Про рецидиви туберкульозу легень

ХІРУРГІЯ
Костів С. Я., Венгер І. К., Ненашко І. А.
Каваплікація в попередженні тела при післяопераційних ілеофеморальних венозних тромбозах
Одрехівська І. А., Черкашин С. І.
Диференційна діагностика морфо функціонального стану елементів СНЩС при захворюванні на артрозо-артрит і артроз
Кривокульський Б. Д., Жулкевич І. В., Кривокульський Д. Б.
Стан системи гемостазу при злоякісних пухлинних захворюваннях жіночих статевих органів
Лимар Л. Є.
Вплив гормональної терапії на показники функції печінки у жінок з дисфункціональними матковими кровотечами репродуктивного віку на тлі хронічних гепатитів
Максимлюк В. І.
Корекція окиснювальних процесів у печінці при хірургічному лікуванні хворих на обтурацій ну жовтяницю

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Корнійчук О. П., Панас М. А., Бариляк А. Я., Панас М. І., Швидка З. Я., Султан Я. Г.
Порівняльний аналіз ефективності низько інтенсивного лазерного випромінювання синього та червоного спектрів на staphylococcus aureus, виділених з ротової порожнини
Гарасимів І. М.
Особливості функціонального стану печінки в умовах гострої виразки шлунка
Доброродній А. В.
Ендогенна інтоксикація в умовах експериментального ГРДС при профілактичному застосуванні антигіпоксантів
Козак Д. В.
Вплив карбацетаму на динаміку показників цитолізу та вміст циркулюючих імунних комплексів в умовах політравми
Регеда М. С., Колішецька М. А.
Показники системно-антисистемних взаємовідношень у бронхах морських свинок в патогенезі експериментальної бронхіальної астми та корекції їх порушень тіотриазоліном
Копчук Т. Г., Роговий Ю. Є.
Патофізіологічний аналіз змін функції нирок за розвитку другої стадії гарячки
Мерлєв Д. І., Гудима А. А.
Динаміка функціонального стану нирок в умовах скелетної, черепно-мозкової травм у період ранніх проявів травматичної хвороби
Данилевич Ю. О.
Просторові характеристики відділів серця при перикардитах
Заєць Т. А., Гудима А. А.
Особливості перебудови кровоносного русла та паренхіми нирок при поєднаній травмі грудної клітки і стегна в експерименті
Сас П. А., Бондаренко Ю. І.
Порушення ферментативної ланки антиоксидантного захисту тканини нирок при гострому ураженні легень

ОБМІН ДОСВІДОМ
Стаханська О. О.
Організація проведення стоматологічних планових оглядів на основі телемедичних технологій на базі навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги