ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2014, № 3

Пополнение: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2014, № 3

ЗМІСТ

Право інтелектуальної власності
Работягова Л.
Систематизація законодавства Португалії у сфері інтелектуальної власності

Захист прав
Штефан О.
Позов у справах, які виникають з авторських правовідносин
Штефан А.
Зміна або припинення правовідношення як спосіб захисту авторського права
Бутнік-Сіверський О.
Документальні докази, пов’язані зі збитками від неправомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності

Засоби індивідуалізації
Мацкевич О.
Співвідношення комерційного найменування та доменного імені
Ямпольська О.
Trademark law issues related to repackaging of pharmaceutical products in the European Union
Мішев М.
Defend the Flag. Protection of Foreign State Emblems, Official Hallmarks, Names and Emblems of Intergovernmental Organizations in the United State