СУДОВА ПРАКТИКА № 1, 2014

Пополнение: 

СУДОВА ПРАКТИКА № 1, 2014
ЗМІСТ
 
АКТУАЛЬНА ТЕМА НОМЕРА:
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ ТА БЕЗСТОРОННОСТІ СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ»
Підгорна С. П. Неупереджений, безсторонній суд
 
НАУКОВІ СТАТТІ
Мокрушин В. І. Проблемні питання визначення строку в господарському процесі
 
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Справа «Гурепка проти України»
Справа «Гурепка проти України (№ 2)»
 
КОНСТИТУЦІЙНЕ СУДОЧИНСТВО
Справа за конституційним зверненням асоціації «Дім авторів музики в Україні» щодо офіційного тлумачення положень п. 7 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» у взаємозв’язку з положеннями п. «г» ч. 1 ст. 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права»
 
ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО
Справи зі спорів щодо повернення дітей, яких було неправомірно вивезено за кордон
Справи зі спорів щодо затримки виплати заробітної плати при звільненні працівника
 
АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненням податкових органів
Справи з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування
 
ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО
Справи зі спорів, пов’язаних із захистом честі, гідності та ділової репутації, а також із порушенням законодавства про інформацію
Поновлення процесуальних строків
 
КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО
Застосування кримінального процесуального законодавства у питаннях доказування
Підстави для перегляду справи Верховним Судом України
Процесуальні питання перегляду справи в апеляційному порядку
Справа щодо замаху на незаконне заволодіння чужим майном шляхом крадіжки
 
ПРАКТИКА МКАС ТА МАК ПРИ ТПП УКРАЇНИ
Процесуальні підстави для перегляду рішення МКАС місцевим судом
 
ТРЕТЕЙСЬКИЙ РОЗГЛЯД
Справа щодо стягнення заборгованості за кредитним договором
 
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА
Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 р.№ 1950/5) (витяг)
Висновки судово-почеркознавчої експертизи
 
ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ
Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 17 грудня 2013 р. № 14 «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань»
Постанова пленуму Вищого адміністративного суду України від 1 листопада 2013 р. № 15 «Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом»
 
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ