СУДОВА ПРАКТИКА 7-8, 2013

Пополнение: 

СУДОВА ПРАКТИКА 7-8, 2013

АКТУАЛЬНА ТЕМА НОМЕРА:
«ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА ТА БАНКРУТСТВО»
Талан Л. Г. Арбітражний керуючий, його статус і повноваження у різних процедурах справи про банкрутство відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 22 грудня 2011 р.
Вудуд Г. І., Шармонов І. Г. Особливості статусу розпорядника майна при виконанні повноважень керівникаборжника

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Справа «Шептицька та Шептицький проти України»

КОНСТИТУЦІЙНЕ СУДОЧИНСТВО
Справа щодо повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в частині оцінки особистих і моральних якостей кандидатів на посаду судді
Справа про відшкодування витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві

ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО
Спори, що виникають із земельних правовідносин
Спори про право власності та інші речові права

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
Справа про відповідальність за неналежне виконання зобов’язань боржником, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство
Справа щодо дисциплінарної відповідальності суддів
Справи про визнання протиправними наказів про звільнення з посади
Справи про банкрутство

ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО
Справи у спорах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності
Справи про банкрутство

КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО
Особливості кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини у співучасті
Злочини проти життя та здоров’я особи
Злочини проти громадського порядку та моральності