СУДОВА ПРАКТИКА 11-12, 2013

Пополнение: 

СУДОВА ПРАКТИКА 11-12, 2013

ЗМІСТ

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУДОВА ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ У ЦИВІЛЬНИХ, КРИМІНАЛЬНИХ, ГОСПОДАРСЬКИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ» ВІД 25 ЛИСТОПАДА 2013 Р.
Вітальне слово Голови Верховного Суду України Я. М. Романюка
Бевзенко В. М. Адміністративна юрисдикція у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності митних органів
Барбара В. П. Правові позиції Судової палати у господарських справах Верховного Суду України щодо регулювання правовідносин за договором лізингу
Григор’єва Л. I. Проблемні питання застосування законодавства про право власності у практиці Верховного Суду України
Константий О. В. Проблеми захисту суб’ективних прав у відносинах публічної служби у практиці Свропейського суду з прав людини
Коротких О.А., Константий О. В. Окремі питання практики вирішення Верховним Судом України справ з правовідносин публічної служби
Кузьменко О. Т. Правові висновки Верховного Суду України у кримінальних справах щодо службових злочинів
Смокович М. I. Судова практика Верховного Суду України зі спорів щодо реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян
Чернадчук В. Д. Правові позиції Верховного Суду України щодо адміністрування окремих податків, зборів та обов’язкових платежів
Шаповалова О. А. Проблемні питання застосування положень Загальної частини Кримінального кодексу України, які висвітлюються в рішеннях Верховного Суду України
Шицький I. Б. До питання про обов’язковість рішень Верховного Суду України

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 3 ПРАВ ЛЮДИНИ
Справа «Алексахін проти України»

КОНСТИТУЦІЙНЕ СУДОЧИНСТВО
Справа щодо строків стягнення сум індексації заробітної плати та компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати
Справа про відповідальнісь Конституції України окремих норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО
Спадкові справи

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
Спори, що виникають з податкових правовідносин

ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО
Справи у спорах щодо стягнення податку на додану вартість зі зборів та послуг, пов’язаних з морськими перевезеннями

КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО
Питання застосування кримінально-процесуального законодавства

ОФІЦІЙНА ХРОНІКА

СИСТЕМНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ДО РІШЕНЬ (ПОСТАНОВ, УХВАЛ), НАДРУКОВАНИХ У ЖУРНАЛІ «СУДОВА
ПРАКТИКА» (1-12’2013)

СИСТЕМНИЙ ПОКАЖЧИК СТАТЕЙ, НАДРУКОВАНИХ У ЖУРНАЛІ «СУДОВА ПРАКТИКА» (1-12’2013)