Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки

Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки

Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції / Н. В. Пархоменко, О. О. Бєлай — К. : Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, 2011. — 244 с.
ISBN 966-8786-04-1

В матеріалах розглянуті питання, що стосуються інтелектуальної власності та її роль в інноваційному, економічному розвитку держави.

Матеріали можуть бути корисними для спеціалістів, які мають справи з інноваційною, економічною та інформаційно-аналітичною діяльністю, питаннями комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, побудови інноваційних моделей і систем, системи правової охорони інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, а також для викладачів вищих навчальних закладів, хто займається питаннями підготовки кадрів за спеціальностями «Управління інноваційною діяльністю», «Інтелектуальна власність», «Консолідована інформація»