Право інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: навчальний посібник/ Т.І. Биркович, І.С. Бондар, Р.Б. Шишка та ін.

Право інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: навчальний посібник/ Т.І. Биркович, І.С. Бондар, Р.Б. Шишка та ін.

Право інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: навчальний посібник / Т.І. Биркович, І.С. Бондар, Р.Б. Шишка та ін. – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2015.- 280 с.

У навчальному посібнику розкриваються основні положення правової охорони і захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

На основі норм основних міжнародних і національних нормативно-правових актів та Конституції України, Цивільного кодексу України висвітлюються загальні положення і структура права інтелектуальної власності, дається правова характеристика окремим групам об'єктів інтелектуальної власності, змісту та обсягу майнових і немайнових прав, правовий аналіз договорам у сфері інтелектуальної власності та досліджуються механізми захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.