Патентознавство: навчальний посібник

Патентознавство: навчальний посібник

Патентознавство: навчальний посібник/ [укл.: Л.Г. Ніколайчук, Л.Б. Демидчук]. - Львів: Видавництво ЛІKA, 2015. - 172 с.

Навчальний посібник призначено для методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни «Патентознавство». Посібник містить програму дисципліни, методичні вказівки щодо опрацювання і засвоєння теоретичної частини курсу та виконання семінарських, практичних занять, а також теми і методичні вказівки до виконання самостійної роботи, тести (100 завдань). У додатках вміщено витяги з законодавчих нормативних актів та довідкові дані. Подано широкий перелік основних і додаткових джерел з навчальної дисципліни «Патентознавство».