НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 2015, № 1

Пополнение: 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 2015, № 1

ЗМІСТ

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА І ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Писаренко Т. В., Куранда Т. К.
Наукова діяльність в Україні за результатами моніторингових досліджень
Земцева В. М.
Проблеми і досягнення стандартизації у сфері інформації і документації
Терованесов М. Е
Визначення індикатора, що характеризує глобальні процеси в освітній сфері

ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНОЛООЧНОГОІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Литвинова В. В., Волинець В. М., Босенко О. С.
Фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій вищими навчальними закладами і науковими установами Міністерства освіти і науки України за видами і стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності
Бабець І. Г.
Інтелектуальна власність у системі економічної безпеки держави
Кваша К. В.
Тенденції країн ОЕСР щодо капітальних інвестицій і структури їхнього фінансування за інституціональними
учасниками
Денисенко Н. П., Воронкоеа Т. Є., Янковець Т. М.
Проблеми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств України
Рєдзюк Є. В.
Переваги і недоліки фінансової глобалізації на міжнародних ринках цінних паперів
Гринюк Н. А.
Оцінювання економічної участі пайовиків у діяльності споживчого товариства

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ї ТЕХНОЛОГІЇ
Михальченкова О. Є., Кухарець І. Г., Волошенюк Л. В.
Сервісні послуги з трансферу технологій у середовищі міждержавної інформаційно-технологічної платформи колективного користування
Тарасов В. О., Назаренко Т. М., Злочевська Л. О.
Системний синтез алгоритму запасу стійкості осі обертання вала по модулю і фазі

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ
Охорона навколишнього середовища
Приладобудування
Сільське господарство
Машинобудування

НОВЕ В НАУЦІ І ТЕХНІЦІ
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності «Економічні науки»
(2013.01.01-2013.12.31)

РЕФЕРАТИ