НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 2014, № 1

Пополнение: 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 2014, № 1
ЗМІСТ
 
НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА І ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИНЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Ямчук А. В., Кушнір Г.Л.
Структура українсько-китайського сегмента інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій
Баланчук І.С., Іванова О.А., Михальченкова О.Є., Кухарець І.Г.
Дослідження щодо визначення і функціонування основних складових інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій
 
ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО І ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Журавльов О.В.
Роль національних валют і міжнародних фінансових центрів в інтеграційних процесах глобальної економіки
Іватьо О.В.
Визначення вартості інтелектуальної власності: методичні принципи
Гринюк Н.А.
Оцінювання перспектив розвитку споживчої кооперації України
 
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
Вітер М.Б.
Технологія побудови оптимальної моделі сховища даних у державних органах
Кравчук В.В., Гринчук В.М., Кулик В.М., Катеринчук І.С.
Новітні інформаційні технології в системі оцінювання знань
Ланде Д.В., Березін Б.О.
Моделювання живучості інформаційних об'єктів під час довготермінового зберігання великих обсягів даних
Рішан О.Й., Воронько С.В.
Ультразвуковий інтерференційний рівнемір на просторовому битті
Тарасов В.О., Ручкін В.О., Добривечер М.М.
Системний синтез трансформатора, який передає електричну енергію тільки в одному напрямку
 
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ
Приладобудування
Медицина
Фізика
Нові й відновлювальні джерела енергії
 
НОВЕ В НАУЦІ І ТЕХНІЦІ
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності «Економічні науки» (2012.01.01-2012.10.16)