НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 2014, № 4

Пополнение: 

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 2014, № 4

ЗМІСТ

Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
БІЛОУС В.А., ВОЄВОДІН В.М., СТРЕЛЬНИЦЬКИЙ В.Є., ДІДЕНКО С.Ю., РИБКА О.В., МАЗІЛОВ О.В., ВАСИЛЬЄВ В.В., ЛУЧАНІНОВ О.А., РЕШЕТНЯК О.М., ІЛЬЧЕНКО М.І., КУТНІЙ В.Є., ВЄРЬОВКІН А.А., ШПАГІНА Л.О., БОРИСЕНКО В.М., ПШЕНИЧНИЙ Д.Г., ПЛІСАК Ю.В., КУЗНЕЦОВ О.П.
Організація експериментально-технологічного комплексу для серійного виготовлення та тестування виробів і напівфабрикатів із алмазоподібних та металевих шаруватих композитів для провідних галузей машинобудування
ЧЕРЕПОВА Т.С., ДМИТРІЄВА Г.П., НОСЕНКО А.В., СЕМИРГА О.М.
Зносостійкий сплав для захисту контактних поверхонь робочих лопаток авіаційних двигунів від окислення при високих температурах
ФАЮРА Л.Р., БОРЕЦЬКИЙ Ю.Р, ПИНЯГА Ю.В., МАРТИНЮК Н.Б., СКОРОХОД В.В.,
СИБІРНИЙ А.А.
Розробка технології культивування рекомбінінтного штаму-гіродуцента Еscherichia coli з метою отримання аргініндезімінази Мycoplasma hominis

Світ інновацій
ПАДУЧАК Б.М.
Нові тенденції західного світу у сфері інновацій
ШАТОХА В.І., ВЕЛИЧКО О.Г., ПОЛУШЕНКО В.А.
Формування нової суспільної ролі професорів у Великобританії та підходи до комерціалізації інтелектуальної власності
ГРИНЕВ Б.В., ЛЮБИНСКИЙ В.Р., ДАНИЛЕНКО Ю.А., ЖИХАРЕВА О.В.
Механизмы влияния стандартизации на инновации
ЧЕКМАН И.С., БЕЛЕНИЧЕВ И.Ф., ДЕМЧЕНКО А.В., БОБРОВА В.И., ГОРЧАКОВА Н А., КУЧЕРЕНКО Л.И., БУХТИЯРОВА Н.В.
Ноотропы в комилексной терапии хронической ишемии мозга
КРАСОВСКАЯ О.В.
Венчурний капитал в России и Украине: текущее состояние и пути активации деятельности