Кірін Р.С. Патентологія: монографія

Кірін Р.С. Патентологія: монографія

Кірін Р.С. Патентологія: монографія / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова. — Дніпропетровськ: НГУ, 2015. - 424 с.

Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань патентного права та його правової охорони. Відображено відомості про проведення патентних досліджень та складання звіту про них. Проаналізовано етапи виявлення винаходу та проведення експертизи заявки на об’єкти промислової власності. Розглянуто порядок одержання патенту. Наведено права й обов'язки суб'єктів патентного права. Викладено відомості про комерціалізацію об'єктів патентного права і договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права тa ноу-хау. Висвітлено питання міжнародного співробітництва у сфері патентного права.