Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання

Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання

Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання / За заг. ред. проф. В. І. Полохала. Автор-упорядник: Г. О. Андрощук. — К.: Парламентське вид-во, 2010. — 384 с.
ISBN 978-966-611-712-3

Збірник містить матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав» (3 вересня 2008 року і 3 липня 2009 року), «Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання» (5 жовтня 2003 року), інформаційно-аналітичні матеріали, які висвітлюють стан та проблеми законодавчого забезпечення і державного регулювання у сфері правової охорони інтелектуальної власності (авторського права і суміжних прав, права промислової власності).

Для законодавців, працівників центральних і місцевих органів державної влади, судових і правоохоронних органів, підприємців, а також науковців, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться економіко-правовими проблемами інтелектуальної власності, її значенням у формуванні інноваційної економіки.