Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми)

Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми)

Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми): монографія / за науковою редакцією О. Б. Бутнік-Сіверського : кол. Авторів : О. П. Орлюк, О. Б. Бутнік-Сіверський, С. Ф. Ревуцький, В. І. Нежиборець, Г. О. Андрощук та ін. - К. : НДІ ІВ НАПрНУ, "Лазурит-Поліграф", 2011. - 414 с.
ISBN 978-966-1543-42-2

Присвячена розкриттю інноваційної інфраструктури в контексті національної інноваційної системи (НІС). Розвинуті та переглянуті передумови становлення НІС та її інфраструктури, економіко-правові проблеми регулювання інноваційної діяльності та її інфраструктури, теоретичні засади створення НІС та інноваційна інфраструктура. Узагальнено розвиток НІС та її інфраструктури в світі, зокрема більш детально в країнах СНД та Європи.