Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навчальний посібник

Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навчальний посібник

Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навчальний посібник / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. - К.: «Центр учбової літератури», 2014. - 276 с.

Дослідження присвячене комплексному вивченню теоретичних та практичних аспектів формування, використання та управління інтелектуальною власністю в умовах глобалізаційних викликів сучасності. Особлива увага приділяється проблемам комерціалізації інтелектуальних продуктів, висвітленню специфіки правової охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності на національному та міжнародному рівнях.

Посібник містить тестові та практичні завдання для самостійної роботи, термінологічний словник, витяги з актуальних нормативно-правових актів та типові бланки форм ведення документації.