ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ №5, 2013

Пополнение: 

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ №5, 2013

ПАО “Крымский содовый завод”:
40 лет — время достижений и перспектив

Нові технологічні процеси
Вахітова Л. М., Таран Н. А., Дріжд В. Л., Лапушкін М. П., Попов А. Ф.
Інтумесцентні композиції.
Вплив наносполук на структуру коксового шару
Левчук І. О., Зубрій О. Г., Семінський О. О.
Розділення фузу рослинної олії в надцентрифузі.
Оцінка ефективності
Бутенко А. М., Лобойко В. О., Русінов О. І, Гуріна Г. І.
Процес регенерації каталізатора парофазного окиснення метанолу. Особливості вилучення срібла
Чернобаев І. І., Сергучов Ю. О.
Каталітичне селективне хлорування хлоробензолу в пара-положення ароматичного ядра при дії композицій: каталізатор Льюїса — дифеніл дисульфід

Полімери та композиційні матеріали
Слепцов О. О., Савченко Б. М., Сова Н. В.,
Пахаренко В. О.
Твердофазна поліконденсація поліестерів та їх сумішей

Мінеральні добрива та засоби захисту рослин
Склабинский В. И., Кононенко Н. П., Скиданенко М. С.
Эффективность промышленного внедрения модернизированного вращающегося вибрационного гранулятора плава в агрегатах получения аммиачной селитры
Корніенко Б. Я.
Мінеральні добрива. Статична оптимізація процесу гранулювання у псевдозрідженому шарі
Юхименко Н. П., Вакал С. В., Михайловский Я. Э.
Производство аммонизированного суперфосфата. Закономерности пылеуноса из охладителей взвешенного слоя
Корнієнко Я. М., Мартинюк О. В., Гайдай С. С., Семененко Д. С., Любека А. М.
Гранульовані азотно-кальцієво-гумінові тверді композити, модифіковані бентонітом. Процес одержання

Екологія та охорона навколишнього середовища
Островка Я. В., Каркавина И. А., Островка В. И., Мороз А. В., Попов Е. В.
Коагуляционные шламы. Утилизация после очистки речной воды