ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ №2(22), 2013

Пополнение: 

ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ №2(22), 2013

Фундаментальні проблеми медицини та біології
ПОШКОДЖЕННЯ ДНК КУМУЛЮСНИХ КЛІТИН В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ІМУННОГО УШКОДЖЕННЯ ЯЄЧНИКІВ У МИШЕЙ
Т. ІО. Вознесенська, О. А. Шепель, Т. В. Блашків

АНАЛІЗ ТОКОЛІТИ ЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ ІМІДАЗО[1 ,2-А]АЗЕПІНІЮ
М. А. Мохорт, І. В. Геращенко

ОСНОВНИЙ АЕРОПАЛІНОЛОГІЧНИИ СПЕКТР МІСТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ, ПІВДЕННОЇ ТА СХІДНОЇ УКРАЇНИ
В. В. Родінкова

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ РИКЕТСІЙ ГРУПИ КЛІЩОВИХ ПЛЯМИСТИХ ГАРЯЧОК
О. Б. Семенишин, О. 3. Зарічна, В. А. Дацюк

ЖИРНОКИСЛОТНИИ СКЛАД МОНОАЦИЛГЛІЦЕРОЛІВ І ДІАЦИЛГЛІЦЕРОЛІВ ПЛАЗМИ КРОВІ КРОЛІВ ЗА ГОСТРОГО АРГІНІНОВОГО ПАНКРЕАТИТУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ
О. О. Гопаненко

ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОЇ ХІМІОІМУНОТЕРАШЇ НА ОСНОВІ ДЕНДРИТНИХ КЛІТИН І НИЗЬКИХ ДОЗ ДОКСОРУБІЦИНУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
О. І. Горбач, Н. М. Храновська,О. В. Скачкова, Р. І. Сидор, В. К. Позур

ЗНАЧЕННЯ СІМЕЙНОГО АНАМНЕЗУ У ПРОБАНДІВ ІЗ ВИСОКИМ РИЗИКОМ ВИНИКНЕННЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ, ПОВ’ЯЗАНОГО ІЗ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТОВСТОЇ КИШКИ
М. Р. Лозинська, Ю. С. Лозинський, Г. С. Чайковська

ЗАСТОСУВАННЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ ІN SITU ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТИ УТВОРЕННЯ НЕЗБАЛАНСОВАНИХ ГАМЕТ У НОСІЇВ РЕЦИПРОКНИХ ТРАНСЛОКАЦІЙ
Л. Я. Пилип, В. Д. Зукін, Н. М. Білько

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ НЕЙРОНАВІГАЦІЇ ПРИ СТЕРЕОТАКСИЧНІЙ БІОПСІЇ ВОГНИЩЕВИХ УТВОРЕНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
І. Ю. Кирпа, Д. В. Кубряк

КОРРЕКЦИЯ ОЧАГОВОЙ АЛОПЕЦИИ,ОБУСЛОВЛЕННОЙ ДИСМИКРОЭЛЕМЕНТОЗОМ, У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Н. В. Пац

ПРОФИЛАКТИКА ВАЛЕОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ,ОБУСЛОВЛЕННЫХ СПОРТИВНОЙ ФОРМОЙ ОДЕЖДЫ
Н.В. Пац, Е. И. Кухарчик, Д. С. Демко

ВИКОРИСТАННЯ АНТАГОНІСТІВ ВІТАМІНУ В₁ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОРУШЕНЬ НЕРВОВО-М’ЯЗОВОЇ ПЕРЕДАЧІ, ЗУМОВЛЕНИХ ТІАМІН-ДЕФІЦИТНИМ СТАНОМ
О. В. Романенко, С. С. Шепелєв

ВПЛИВ ІЗОНІАЗИДУ НА СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
П. Б. Антоненко

ГІГІЄНА РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В. Ю. Левковська, Л. Й. Ковальчук

Нові медико-біологічні технології
РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ ІМГІЛАНТАТА ПРИ ПРОТЕЗУВАННІ ЗНІМНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ
О.О. Фаренюк, В. Г. Шутурмінський

Огляди
ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА СИНДРОМУ ЧАРДЖА — СТРОССА НА ФОНІ ЕОЗИНОФІЛИ
X. О. Ліщук-Якимович

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ГОРМОНІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В ПРОЦЕСАХ АДАПТАЦІЇ
І.К. Нурметова

РОЛЬ ТРОМБІН-ПЛАЗМІНОВОЇ СИСТЕМИ В АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ДО ФІЗИЧНИХ ТА ЕМОЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
(огляд літератури з елементами власних досліджень)
3. І. Коритко