ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ № 2, 2014

Пополнение: 

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ № 2, 2014

Зміст

Математика
Гордевский В.Д., Сазонова Е. С. Об одном классе приближенных решений уравнения Больцмана с винтовыми модами
Ковалев А.М., Горр Г. В., Неспирний В. Н. Инвариантные соотношения неавтономных систем дифференциальных уравнений
Коробов В. И., Бебия М. О. Стабилизация одного класса нелинейных систем, неуправляемых по первому приближению
Макаров В. Л., Романюк Н. М. Нові властивості РВ-методу при його застосуваннях до задач Штурма-Ліувілля
Нестеренко В. В. Характеризація властивості Гана

Інформатика та кібернетика
Белоусов А. А. О дифференциальных играх с геометрическими и интегральными ограничениями
Копець М. М. Лінійно-квадратична задача оптимального керування процесом теплопровідності
Литвин О.М., Литвин О. О., Ткаченко О. В., Грицай О.Л. Відновлення функцій двох змінних із збереженням класу СГ2) за допомогою їх слідів та слідів їх похідних до фіксованого порядку на заданій лінії

Механіка
Лила Д. М., Мартинюк А. А. Потеря устойчивости вращающегося упругопластического плоского диска с убывающим радиусом
Поляков В. Л. К оценке зффекта упорядочения структуры несвязного грунта при неустановившейся напорной плоской фильтрации

Фізика
Бабич А. В. Скрытая симметрия уравнений магнитной гидродинамики и инвариантные решения
Мамуня Є.П., Левченко В. В., Воііеих С., Лебедєв Є. В. Перколяційні ефекти провідності в полімерних нанокомпозитах з бінарним наповнювачем
Таран Є. 10., Каліон В. А., Кондрат Р. Я. Реологічна модель розведеного розчину недеформівних вільнопротічних ланцюгових макромолекул

Матеріалознавство
Бошицкая Н. В., Кущевская Н. Ф., Баглюк Г. А., Куровский В. Я., Гончарук Д. А. Сравнительная характеристика нанопорошков на основе железа, полученных низко- температурным синтезом из оксалатов и цитратов

Науки про Землю
Гордиенко В. В., Гордиенко И. В., Завгородняя О. В. Тепловое поле юго-восточной части Днепровского бассейна Днепровско-Донецкой впадины
Иванов В. А., Шокуров М. В., Дулов В. А., Чечина Е. В. Прогноз погодных катастроф в Черноморском регионе
Костинский А. С. О принципах сплайн-экстраполяции геофизических данных
Mostovoy V. S. Mostovyi S. V. Estimation of the of seismic waves parameters

Хімія
Струтинська Н. Ю., Затовський І. В., Слободяник М. С., Малишенко А. І., Місчанчук Б. Г., Бєда О. А. Синтез та термічні перетворення складнозаміщених карбонатвмісних гідроксоапатитів
Туров В. В., Тодор І. М., Лук’янова Н. 10., Крутіська Т. В., Угнівенко А.П., Чехун В. Ф. Вплив трифтороцтової кислоти на кластеризацію води в частково дегідратованій тканині печінки щурів з карциномою Герена
Шевченко В. В., Стрюцкий А. В., Клименко Н. С., Яковлев Ю. В. Протонная олигомерная ионная жидкость гиперразветвленного строения

Біологія
Бабута О. М., Линчак О. В., Рибальченко В. К. Порівняння ефективності нової таргетної сполуки похідного малеіміду і цитостатика 5-фторурацилу при хемоіндукованому раку товстої кишки у щурів
Болюх І. А., Діденко Г. В., Шпак Є. Г., Кузьменко О. П., Лісовенко Г. С., Потебня Г. П. Роль БТШ-пептидних комплексів у конструюванні протипухлинних вакцин

Біохімія
Борова М. М., Науменко А. П., Пірко Я. В., Круподьорова Т. А., Ємець А. І., Блюм Я. Б. Отримання квантових точок СdS з використанням гриба Pleurotus ostreatus

Медицина
Чайковский И. А., Войтпович И. Д. Подходы к оценке степени зрелости клинических информационных технологий на примере технологий анализа злектрической активности сердца