ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 4

Пополнение: 

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 4
ЗМІСТ
 
Математика
Аноп А. В. Загальна еліптична крайова задача в розширеній соболєвській шкалі
Курдаченко Л. А., Семко М. М., Атліхан С. Про структуру локально скінченних груп, усі неабелеві підгрупи яких субнормальні
Орлов И. В., Божонок Е. В., Кузьменко Е. М. Необходимые условия К-экстремума вариационного функционала в пространствах Соболева над многомерной областью
Оруджев Г. Д., Эфендиев Р. Ф. Спектральний анализ одного несамосопряженного операторного пучка с разрывным коэффициентом
Хилькова Л. А. О гладкой зависимости решения “ячеечной” краевой задачи Неймана от параметров области
 
Інформатика та кібернетика
Зуб С. С. Каноническая пуассонова структура на Т*SЕ(3) и гамильтонова механика твердого тела. Динамика магнитного диполя во внешнем поле
Пашко С. В. Гарантированное время преследования для стратегии параллельного сближения
Malitsky Yu. V., A new hybrid method for solving variational inequalities
 
Механіка
Троценко Ю. В. Вынужденные колебания стержня с подвесным резервуаром, частично заполненным жидкостью
Хорошун А. С. Об устойчивости неточных сингулярно возмущенных систем Такаги- Сугено. Случай устойчивых подсистем
 
Фізика
Булавін Л. А., Савенко В. С., Лебовка М. І., Соловйов Д. В., Іваньков 0. І., Куклін О. І.
Нейтронні дослідження взаємодії катіонного барвника з вуглецевими нанотрубками та нанопластинками лапоніту у водних суспензіях
Лаврентьев А. А., Шкумат П. Н., Копылова Е. И., Габрельян Б. В., Синельниченко А. К., Завалий
И. Ю., Хижун О. Ю. Рентгеновские фотоэлектронные спектры и особенности электронно-энергетической структуры кислородстабилизированных фаз Zг4Fе₂O и Zr₄Ni₂O
 
Матеріалознавство
Бошицька Н. В. Порівняльна фізико-хімічна стабільність порошків на основі заліза різного фазового складу та дисперсності в неорганічних та біологічних середовищах живого організму
 
Науки про Землю
Коваленко В. А. Пресноводные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) из нижнего сармата Украины и Польши
Костинский А. С. Очаг землетрясения как возбудимая среда: последовательная аксиоматика скалярного тюлевого описання
Лялько В. І., Шпортюк 3. М., Сибірцева О. М., Дугін С. С. Застосування гіперспектральних індексів для визначення змін трав’яного покриву за даними спектрометричної зйомки
Шаталов Н. Н. Тектонический контроль даек и дайковых поясов Украинского щита
 
Хімія
Гончар О. М., Соколов М. Ю.. Савельєв Ю. В. Модифікування монтморилоніту олігоуретанметакрилатамоній хлоридом для отримання нанокомпозитів з поліуретан- акрилатами
Каряка Н. С., Ліціс О. О., Слива Т. Ю., Коломзаров Ю. В., Міняйло М. А., Мінакова І. Є., Сорокін В. М., Амірханов В. М. Застосування комплексів лантаноїдів на основі N-диметилбензоїламідофосфату в розробці технології металоорганічних електролюмінесцентних пристроїв (МОLЕD)
Тітов Ю. О., Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Полубінський В. В.
Синтез та кристалічна структура шаруватих перовськітів Sr₃LnB¹¹¹SnO₈(B¹¹¹ — Sc, In)
 
Біологія
Бубряк І.І., Дмитрієв О. П., Бубряк О. А., Гродзинський Д. М., Акімкіна Т. В.
Ефективність репараційних систем ДНК в оптимізації процесу праймування насіння цукрового та кормового буряку
Шейко О. А., Мусатенко Л. І. Фітогормональний комплекс Сephalanthera damasonium (Mill) Druce (род. Orchidaceae Juss.) і його роль у розробці методів розмноження іn vitro
 
Біохімія
Петрова Г. В., Донченко Г. В., Клименко Е. П. Эффекты α-токоферола и его производных на содержание NАD(Р)Н- хиноноксидоредуктазы 1 в тимоцитах крыс
Позняк Т. А., Колеснікова І. М., Литвинова Л. М. , Костюченко О. П., Урвант Л. П., Хаджинова В. Є., Луговськой Е. В., Комісаренко С. В. Моноклональні антитіла, що специфічні до Е-регіону фібрин(оген)у людини
 
Медицина
Завальська Т. В. Імунологічна реактивність організму у хворих на нестабільну стенокардію
 
Екологія
Ткаченко В. С., Бойченко С. Г. Структурний дрейф степових фітосистем України під впливом кліматичних змін та прогностичні сценарії для першої половини XXI століття