ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 12

Пополнение: 

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 12

ЗМІСТ

Математика
Бабенко В. Ф., Коваленко О. В.
Об интерполяционных и экстремальных свойствах периодических идеальных сплайнов
Болотов Д. В.
Характеризация плоских слоений
Відибіда О. К.
Вихідний потік інтегруючого нейрона з втратами
Вірченко Н. О., Четвертак М. О.
Про одне узагальнене інтегральне перетворення типу Бесселя
Гап’як І. В., Герасименко В. І.
Немарковське кінетичне рівняння Фоккера-Планка для системи твердий куль

Інформатика та кібернетика
Азаренков Н.А., Пигнастий 0. М., Ходусов В.Д.
Кинетическая теория колебаний параметров поточной линии
Роlak M., Ustimenko V. A.
On new expanders of unbounded degree for practical application in informatics

Механіка
Журавчак Л. М., Грицько Б. Є., Крук О. С.
Чисельно-аналітичний підхід до розрахунку теплових полів з урахуванням термочутливості матеріалу середовища та змішаних крайових умов
Лапшин Е. С., Булат А. Ф., Блюсс Б. А.
Эффект выброса твердых частиц из турбулентной пленки суспензии
Мартинюк А. А., Чернецкая Л. Н.
Об асимптотическом поведении решений нестационарных псевдолинейных систем

Фізика
Булавін Л. А., Храпатий С. В., Лебовка М. І., Вигорницький М.В., Пивоварова Н. С.
Моделювання утворення структури типу кавового кільця при випаровуванні краплі, що має у складі суспендовані частинки

Матеріалознавство
Горський П. В.
Діагностика функціональних матеріалів із замкненими поверхнями Фермі, описуваних моделлю Фіваза, та деякі аспекти їх застосування
Закарян Д. А.
Механические характеристики квазибинарных эвтектических композитов с учетом влияния межкомпонентного взаимодействия на границе раздела

Науки про Землю
Даниленко В. А., Скуратівський С. І.
Хвильові локалізовані структури в релаксуючих середовищах з флуктуаціями
Синицин В. О.
Діаграми трендів атомних співвідношень як засіб хімічної класифікації метасоматитів
Усенко А. П.
Залежність геотермічного градієнта від розташування покладів вуглеводнів у Дніпровсько-Донецький западині
Якимчук М. А.
Земля та її електричне поле

Хімія
Бондаренко М. О., Стпрутпинська Н. Ю., Затповський І. В., Слободяник М. С.
Взаємодія в розчинах-розплавах системи Nа2О - Р2О5 - Ті О2 - Ме11O (Ме11-Мg, Со, Ni, Zn)
Москвіна В. С., Масіч Д. Ю., Хиля В. П.
Піранонеофлавоноїди: синтез та структура
Муць Н. М., Токайчук Я. О., Бойко М. 0., Демченко П. Ю., Гладишевський Р. Є.
Представники структурного типу Sс2Rе3Si₄ у системах R-{Ті, Zr, Hf}-Sі (R — рідкісноземельний метал)
Толстов А. Л., Сорочинская Л. А., Лєбєдев Е. В.
Межкомпонентные взаимодействия в гибридных полимерных композитах на основе химически модифицированного кремнезема и наночастиц серебра

Біологія
Берестяна А. М., Гродзинський Д. М.
Зміни рибонуклеазної активності опромінених УФ-В та рентгенівською радіацією сім’ядольних листків Linum usitatissimum у процесі старіння

Біохімія
Семенюта И. В., Ковалишин В. В., Пильо С. Г., Благодатний В. Н., Трохименко Е. П., Броварец В. С., Метелица Л. А.
Использование QSAR, моделей для поиска ингибиторов тубулина в ряду производньїх 1,3-оксазола

Біофізика
Сорокин В. А., Усенко Е. Л., Валеев В. А.
Влияние температуры и концентрации ионов ZN2+ на конформацию однонитевой полиС в нейтральном растворе

Медицина
Лановенко І. І., Березюк О. М.
Активність еритропоетину як патогенетичний ланцюг анемії при гострій мієлоїдній лейкемії
Систематичний покажчик