Актуальні питання інтелектуальної власності

Актуальні питання інтелектуальної власності

Актуальні питання інтелектуальної власності: Збірник доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9-11 вересня 2014 р. — К. : ТОВ «Інформаційні ресурси», 2014. — 222 с.
ISBN 978-966-2633-31-3

Зміст збірника