В рамках Всеукраїнського тижня права фахівці ДСІВ та Укрпатенту з успіхом провели освітні заходи з ІВ

3 2 по 11 грудня 2015 року на виконання доручення Голови Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ) від 16.09.2015 № 30 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2015 року № 815-р "Про затвердження плану заходів з проведення у 2015 році Всеукраїнського тижня права"» у навчальних закладах та на підприємствах відбулись освітні заходи на тему: «Реалізація і захист прав людини у сфері інтелектуальної власності». Заходи були організовані та проведені фахівцями ДСІВ та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

Учасниками освітніх заходів, які проходили у форматі лекцій, конференцій та ед’ютейнменту, стали студенти й викладачі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»), фахівці Державного підприємства «Антонов» та ПАТ «Фармак», учні гімназії № 143 Оболонського району м. Київ.

Розпочав програму проведений 2 грудня 2015 року просвітницький захід на тему «Як захистити результат своєї творчої праці у науково-технічній сфері?» для студентів та викладачів НТУУ «КПІ» за участю провідних фахівців Укрпатенту – заступника начальника відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем (ТІМ) Сергія Торяніка, начальника відділу контролю якості та вдосконалення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та ТІМ Юлії Колотілової й начальника відділу прав на результати науково-технічної діяльності Дмитра Павлова. У ході презентацій доповідачі звернули увагу студентів на роль і місце інтелектуальної власності (ІВ) у суспільстві, розкрили зміст понять «винахід», «корисна модель», «промисловий зразок», «знак для товарів і послуг (торговельна марка)», «топографія інтегральних мікросхем». Також були розглянуті процедури складання, подання та експертизи заявок на винаходи й корисні моделі; особливості патентування в галузі фармацевтики; бізнес-методи та наукові відкриття тощо. Про актуальність лекції та висвітлених питань свідчив живий інтерес аудиторії – студенти поставили чимало запитань.

 

Тиждень права - 2015

Дмитро Павлов

Заходи, що відбулися на базі НТУУ «КПІ», було продовжено 8 грудня 2015 року. Начальник відділу нормативно-правового забезпечення у сфері авторського права та суміжних прав ДСІВ Олексій Арданов провів для студентів 3-го та 5-го курсів факультету соціології та права НТУУ «КПІ» лекцію на тему «Програмне забезпечення як об’єкт авторського права та його дієвий захист». Студенти отримали детальну інформацію про виникнення та розвиток різних концепцій охорони й захисту комп’ютерних програм; норми міжнародних договорів і національного законодавства, які регулюють питання авторського права в контексті створення й використання вищеназваних об’єктів ІВ. Аудиторію особливо зацікавили питання інвентаризації комп’ютерних програм у вищих навчальних закладах, контролю за правомірністю використання програмного забезпечення (ПЗ) під час перетину кордону обладнанням, на якому це ПЗ встановлене, а також питання юридичної відповідальності за порушення авторського права на комп’ютерні програми.

Олексій Арданов

9 грудня 2015 року в приміщенні Торгово-промислової палати України проведено спеціальну науково-практичну конференцію «Інтелектуальна власність та фармацевтична промисловість» Школи молодих науковців ПАТ «Фармак». Захід, який майже збігся в часі з датою 90-річного ювілею великого фармацевтичного підприємства України, зібрав значну кількість учасників – молодих науковців, працівників ПАТ «Фармак» та провідних фахівців державної системи правової охорони ІВ. На конференції були розглянуті актуальні питання, пов'язані з реєстрацією й охороною прав на об’єкти промислової власності (ОПВ) у фармацевтичній промисловості.

Відкриваючи захід, Генеральний директор ПАТ «Фармак» Філя Жебровська відмітила важливість інноваційного внеску молодих вчених у фармацевтичну галузь. За її словами, український ринок лікарських засобів є висококонкурентним, що вимагає від компаній, на ньому представлених, постійного підвищення рівня освіченості своїх фахівців, інвестування в інтелектуальні ресурси. За словами керівника, ПАТ «Фармак» опікується питаннями правової охорони ІВ в умовах незалежної України, починаючи з моменту початку перших реєстрацій ОПВ в 1993 році. За наявності на місцевому ринку великої кількості дженериків дуже велику роль у конкурентній боротьбі відіграють знаки для товарів і послуг. Зараз портфоліо ПАТ «Фармак» включає майже 600 знаків, зареєстрованих в Україні та за її межами, і компанія не збирається зупинятися на досягнутому. Тісна співпраця з Укрпатентом допомагає фармацевтичній компанії підтримувати високий рівень галузевих знань з ІВ та вживати своєчасних заходів щодо реєстрації та охорони ОПВ. Проведення спеціальної науково-практичної конференції із залученням провідних фахівців ДСІВ та Укрпатенту є одним із засобів популяризації знань з правової охорони ІВ всередині компанії та має на меті залучення до цієї сфери більш широкого кола фахівців, а також визначення й вирішення конкретних проблемних питань у процесі безпосереднього обміну досвідом з фахівцями ДСІВ та Укрпатенту.

 

Тиждень права - 2015

Філя Жебровська, Тиждень права - 2015

Директор з розвитку відносин інтелектуальної власності Укрпатенту Анатолій Горнісевич у своєму вступному слові відзначив важливість реалізації у сфері ІВ основних положень Декларації прав людини. За його словами, дотримання прав винахідника та творця країною, інтелектуальні здобутки якої він примножує, є однією з основних засад ефективного функціонування держави та розвитку ринку інновацій. Керівник також висловив подяку керівництву ПАТ «Фармак» за розширення заходу з ІВ в рамках Всеукраїнського тижня права до формату конференції. У рамках своєї доповіді «Деякі аспекти конституційного та кодифікаційного регулювання інтелектуальних відносин» Анатолій Горнісевич зосередив увагу аудиторії на імплементації положень Декларації прав людини в українському законодавстві з точки зору сфери ІВ, навів актуальні приклади з європейського та світового досвіду регулювання правових відносин з ІВ у фармацевтичній сфері та наголосив на актуальності впровадження передової законодавчої практики з питань ІВ в Україні. Аудиторія поставила керівникові велику кількість запитань щодо правонаступності в процесі патентування винаходів, захисту досьє на лікарський засіб, правової охорони ІВ в рамках процедури державної реєстрації лікарського засобу, запобігання продовженню строку дії патенту та інших аспектів галузевої діяльності у сфері ІВ.

 

Тиждень права - 2015

Тиждень права - 2015

Подальша програма заходу була насиченою змістовними доповідями. Начальник відділу загальних і міжнародних норм права Укрпатенту Світлана Дмітрієва розглянула поняття ІВ та роль останньої в економічному розвитку суспільства. Питання імплементації положень права Європейського Союзу до законодавства України у сфері знаків для товарів і послуг та промислових зразків розглянули головний фахівець відділу загальних і міжнародних норм права Укрпатенту Наталія Порохніцька та заступник начальника відділу прав на результати науково-технічної діяльності Укрпатенту Лариса Тумко. Про основні аспекти захисту фармацевтичної продукції на міжнародних ринках аудиторія мала змогу почути під час доповіді заступника начальника відділу прав на позначення Укрпатенту Тетяни Терехової. До теми фармацевтичної розробки та шляхів її захисту, а також «вічнозелених» патентів на генеричну продукцію й шляхів їх обходу звернулась у своїй доповіді модератор конференції, начальник відділу контролю якості та вдосконалення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та ТІМ Укрпатенту Юлія Колотілова. Начальник відділу прав на результати науково-технічної діяльності Укрпатенту Дмитро Павлов запропонував аудиторії тему свідоцтва додаткової охорони медичних продуктів в Україні та ЄС. Предметом розгляду заключної частини насиченої програми конференції стали питання оцінки об’єктів ІВ та розрахунку винагороди за їх використання; реєстрації творів науково-технічного характеру в якості об’єктів авторського права й дієвого захисту ПЗ на підприємстві.

Спеціальна науково-практична конференція «Інтелектуальна власність та фармацевтична промисловість» Школи молодих науковців стала першим масштабним заходом з питань ІВ для ПАТ «Фармак». Враховуючи високий фаховий рівень та позитивний досвід проведеного спільно з ДСІВ та Укрпатентом заходу, керівництво підприємства планує зробити цю науково-практичну конференцію щорічною.

 

Світлана Дмітрієва

Юлія Колотілова (посередині)

  

Тиждень права - 2015

Тиждень права - 2015

Продовжилася програма заходів з питань ІВ в рамках Всеукраїнського тижня права 10 грудня 2015 року зустріччю у форматі ед’ютейнменту з учнями гімназії № 143 Оболонського району м. Київ. Співробітники ДСІВ та Укрпатенту провели урок для 11-го (математичного) класу навчального закладу. Валерія Гончаренко, головний фахівець відділення інновацій Укрпатенту, розпочала урок із запитань до учнів, щоб з'ясувати, яке уявлення вони мають про інтелектуальну власність. Під час заняття фахівець розповіла в простій для розуміння формі про базові принципи права промислової власності, об'єкти та суб'єкти правової охорони, обсяг прав, строк охорони тощо. Учні навели приклади об'єктів права промислової власності, які втілені в навколишніх предметах. Василь Пужайло, головний фахівець відділення інновацій Укрпатенту, продовжив розповідь, зупинившись на питаннях авторського права та суміжних прав. Він наголосив, що учням важливо розуміти основні положення законодавства з авторського права, щоб, наприклад, уникати плагіату під час написання творчих робіт. Відзначимо, що навчальні заклади сьогодні приділяють більше уваги цьому питанню й перевіряють на плагіат наукові розвідки студентів спеціальними комп’ютерними програмами. Крім базових принципів авторського права, встановлених Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів, Василь Пужайло детально розповів про переваги державної реєстрації авторського права, яку здійснює ДСІВ. Під час заняття начальник відділу нормативно-правового забезпечення у сфері авторського права та суміжних прав ДСІВ Олексій Арданов зауважив, що дехто з учнів математичного класу може в майбутньому стати програмістом або працювати в ІТ-галузі й виступив з невеликою доповіддю на тему «Комп’ютерна програма як об’єкт авторського права». Фахівець розповів про аспекти правомірного використання ПЗ й закликав учнів не порушувати авторське право, використовуючи лише ліцензійний софт. Також Олексій Арданов зазначив, що в користувачів завжди є право вибору – або купувати ліцензію, або використовувати вільне програмне забезпечення. Оскільки виробники комерційних програм часто пропонують безкоштовні версії й знижки для школярів та студентів, останні мають широкі можливості використовувати комп’ютерні програми правомірно.

 

Василь Пужайло

Валерія Гончаренко

Також співробітники Укрпатенту роздали учням брошури Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), перекладені українською мовою, де в доступній для дітей формі (у вигляді коміксів) розповідається про основи права промислової власності, а також авторського права й суміжних прав.

11 грудня 2015 року відбулася завершальна частина програми заходів сфери ІВ з нагоди Всеукраїнського тижня права – була проведена зустріч з провідними фахівцями ДП «Антонов», присвячена договорам про передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності. Модератором заходу виступив Василь Красніков, Голова Всеукраїнської асоціації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Основним фокусом зустрічі стали питання правової охорони службових творів та дотримання прав авторів у рамках підприємства. Володимир Пісоченко, головний фахівець відділу авторського права Укрпатенту, детально розповів про сутність договорів, умови передачі прав, процес оформлення передачі прав, реєстрацію договорів про передачу прав тощо. Фахівець звернувся до основних нормативно-правових актів, які регулюють питання правової охорони службових творів, назвавши відповідні статті Цивільного кодексу України, та зробив особливий акцент на необхідності офіційного оформлення відносин між роботодавцем та автором у рамках загальної трудової угоди або ж службового завдання, яке виконує працівник.

 

Василь Красніков

Володимир Пісоченко

Також Володимир Пісоченко наголосив на тому, що виплата авторської винагороди автору службового твору не повинна бути пов’язаною з виплатою підприємством заробітної платні. За словами фахівця, на сайті ДСІВ у відповідному розділі подається перелік всіх необхідних документів для реєстрації авторського права на службовий твір. Аудиторія фахівців ДП «Антонов» поставила доповідачу велику кількість запитань практичного характеру, спрямованих на визначення необхідності реєстрації прав на службову документацію, великий потік якої супроводжує на провідному українському підприємстві процес створення нової продукції, її подальший продаж та ліцензування. Також було визначено особливості реєстрації проекту технічних умов та безпосередньо технічних умов як службових творів; відмінність між майновими та немайновими правами, які виникають у процесі створення; необхідність реєстрації баз даних та комп’ютерних програм, які створюються для вирішення службових завдань; особливості реєстрації секретних творів, ілюстрованих каталогів продукції тощо. Окремо було перелічено переваги державної реєстрації авторського права на службовий твір.

Продовжила захід доповідь головного фахівця відділу інноваційного розвитку Укрпатенту Олени Саверченко й фахівця І категорії відділу економіки та статистики інтелектуальної власності Укрпатенту Вікторії Шелест, яка розповіла про роль промислової власності як вагомого активу українського підприємства. Олена Саверченко детально зупинилася на особливостях трансформації ставлення до промислової власності на вітчизняних підприємствах у період початку дії Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. За словами фахівця, вихід на ринок України європейської продукції, більша частина якої захищена надійними охоронними документами, змусить вітчизняних виробників ретельніше ставитися як до свого рівня обізнаності у сфері ІВ, так і до питань інвентаризації, захисту й підвищення ефективності використання власних активів з промислової власності. Щоб допомогти українським підприємствам у цій сфері, ДСІВ та Укрпатент реалізують пілотний проект «Інтелектуальна власність як інструмент інноваційного бізнесу», спрямований на досягнення європейського рівня охорони прав ІВ в бізнесі та захист інтересів національного виробника. Під час доповіді фахівці Укрпатенту запропонували на розгляд аудиторії детальну класифікацію ОПВ, прокоментували переваги захисту інтелектуальних активів підприємства на європейському та міжнародному, наголосивши на можливості подання міжнародних заявок та нових функціях Укрпатенту й ДСІВ після отримання статусів Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи. Представники Укрпатенту запропонували також свою допомогу в наданні детальних рекомендацій з питань інвентаризації та взяття на баланс активів ІВ у межах додаткових консультацій для ДП «Антонов» у рамках реалізації зазначеного вище пілотного проекту ДСІВ.

 

Тиждень права - 2015

Тиждень права - 2015

  

Тиждень права - 2015

Тиждень права - 2015


Підсумовуючи результати заходів з ІВ, які було проведено в рамках Всеукраїнського тижня права, варто зазначити: і фахівці державної системи правової охорони ІВ, і працівники зазначених підприємств, а також викладачі, студенти й учні відзначили інформативність та актуальність зустрічей у запропонованих форматах. Також було наголошено на необхідності їх подальшого проведення на постійній основі з метою поширення знань з ІВ серед широких верств суспільства.